Loading

Doç.Dr.

Bahri ELMAS

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

İletişim

1-MAKALELER :
1 Elmas Bahri, Karacan Mehmet, Dervişoğlu Pınar, Kösecik Mustafa, İşgüven ŞP, Bal Ceylan. - Dynamic thiol/disulphide homeostasis as a novel indicator of oxidative stress in obese children and its relationship with inflammatory-cardiovascular markers. - Anatol J Cardiol - Vol.18 - pp.361 - ISSN : 2149-2263 - DOI : doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2017.7740. - 2017
2 KISAARSLAN ALI FATIH,GÜNDÜZ ZÜBEYDE,DÜSÜNSEL RUHAN,POYRAZOGLU MUAMMER HAKAN,SARAYMEN RECEP,ELMAS BAHRI - Effects of Recombinant Human Erythropoietin on Physiological Inhibitors of Coagulation in Children on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis.. - Advanced in Peritoneal Dialysis - Vol.15 - pp.273 - ISSN : 1197-8554 - 1999
7-BİLDİRİLER :
1 KÖSECİK MUSTAFA,KAYA ÜNLÜ DEMET,ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER,BÜYÜKAVCI MUSTAFA - Tiner Aspirasyonu Sonrası Plevral Efüzyon - Türkçe - 2017
2 DURDURAN AYŞE HAMDE,ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER,KÖSECİK MUSTAFA,BÜYÜKAVCI MUSTAFA - Aşısız Mülteci bir Vakada Tetanoz - Türkçe - 2017
3 YILDIZ TURAN,BİRCAN ONUR,ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER,BÜYÜKAVCI MUSTAFA - Astım Atağı Sırasında Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Pnömomediastinum ve Cilt Altı Amfizemi - Türkçe - 2017
4 KÖSECİK MUSTAFA,DERVİŞOĞLU ÇAVDAROĞLU PINAR,KÖROĞLU MEHMET,İŞGÜVEN ŞÜKRİYE PINAR,ELMAS BAHRİ,DEMİRAY TAYFUR,ALTINDİŞ MUSTAFA - Usefulness of soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) as an inflammatory biomarker in obese children - İngilizce - 2017
5 ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER,TOK ŞEYDA - PATHOGENS IN ACUTE PEDIATRIC DIARRHEA AND ASSOCIATION BETWEEN NATURAL PROBIOTIC CONSUMPTION AND DIARRHEA SEVERITY - İngilizce - 2017
6 ÜNAL H,ASLAN FERHAT GÜRKAN,ELMAS BAHRİ,KARABAY OĞUZ,KÖROĞLU MEHMET,ALTINDİŞ MUSTAFA - C O M PA R I S O N O F RAP I D ASSAY A N D M OLEC ULARA SSAY FOR DIAGNOSIS OF VIRAL AGENTS CAUSIN GR E S P I RATORY TRACT INFECTIO N S - İngilizce - 2017
7 ELMAS BAHRİ,GÜÇLÜ İNCİ,ÖREN AYŞE CEYDA,ERDOĞAN FURKAN - Ir-192 Kaynağı ile Oluşan Bir Radyasyon Kazasının Değerlendirilmesi - Vol.4 - pp.207 - Türkçe - 2017
8 ELMAS BAHRİ,YILDIZ TURAN,İLÇE ZEKERİYA - Akut Apandisit Tanısı ile Opere Edilen Çocuklarda Preoperatif Hemogram, Biyokimyasal Testler ve Ultrasonografik Bulguların Histopatolojik Sonuçlarla Karşılaştırılması - Türkçe - 2017
9 ELMAS BAHRİ,ÇİÇEK HALİME - Bakla Alımı Sonrasında Hemoliz ve Methemoglobinemi ile Başvuran Favizm Olgusu - Türkçe - 2017
10 ULUĞ NUJİN,CANER İBRAHİM,ŞEKER ELİF,ELMAS BAHRİ - Serum Fizyolojik, Klorheksidin ve Bariyer Film ile Enfekte Dekübit Ülserleri Olan Yenidoğanın Tedavisi - Türkçe - 2017
11 ELMAS BAHRİ,YILDIZ TURAN - Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında Pediatrik Apandisit Skoru, Akut Faz Reaktanları ve Ultrasonun Performanslarının Değerlendirilmesi - Vol.52 - pp.34 - Türkçe - 2017
12 ELMAS BAHRİ,KÜRT EMİNE - Geç Dönemde Bradikardi ve Hipotansiyon Gelişen Deli Bal İntoksikasyonu: Olgu Sunumu - Türkçe - 2016
13 ELMAS BAHRİ,ERSAVAŞ DİLEK - Prilokaine bağlı methemoglobinemivakasında intravenöz askorbikasid ile birlikte oral metilen mavisikullanımı - Vol.51 - pp.23 - Türkçe - 2016
14 ÖZDEMİR ÖNER,AYDIN ENGİN,ELMAS BAHRİ - Proktokolit Geliştiren Vakalarımızın Özellikleri - Türkçe - 2016
15 ELMAS BAHRİ,KÖSECİK MUSTAFA,İŞGÜVEN ŞÜKRİYE PINAR,BAL CEYLAN,ÖZBEK BETÜL - Obez Çocuklarda Oksidatif Stresin Yeni Bir Göstergesi Olarak Thiol/Disülfid Dengesi ve İnlamatuvar-Kardiyovasküler Belirteçler ile İlişkisi - Türkçe - 2016
16 KÖSECİK MUSTAFA,DERVİŞOĞLU PINAR,ELMAS BAHRİ,İŞGÜVEN ŞÜKRİYE PINAR - Obez Çocuklarda Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) Düzeyleri ile Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki İlişki - Türkçe - 2016
17 ELMAS BAHRİ,KANBUR ATAHAN - Meningokoksemide Erken Agresif Tedavinin Önemi: Dört Vakanın Sunumu - Türkçe - 2016
18 ELMAS BAHRİ,BAL CEYLAN,ÜNLÜ FATMAGÜL - Basit Febril Konvülziyonlu Hastalarda Thiol/Disülfid Dengesi ve Ağır Metal Düzeyleri - Türkçe - 2016
19 ELMAS BAHRİ,ULUĞ NUJİN - Özkıyım Girişimi Nedeni ile Çocuk Acil Servise Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi - Türkçe - 2016
20 ŞENEL UFUK,ELMAS BAHRİ,DEMİR OSMAN - Enürezis Nokturna Tedavisinde Desmopressin ve Alarm Tedavisinin Birlikte Kullanımı - Türkçe - 2016
21 ELMAS BAHRİ,KOZACIOĞLU BEHİYE - Beta Ketotiyolaz Eksikliği - Türkçe - 2016
22 ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER - Besin Allerjisi Olan Çocukların Değerlendirilmesi - Türkçe - 2016
23 ELMAS BAHRİ,ULUĞ NUJİN,YILDIZ TURAN - Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında Ultrasonografi ve Akut Faz Reaktanlarının Rolü - Türkçe - 2016
24 KARADAĞ NİLGÜN,GÜLEÇOL GÜROL,İŞBİR CANER,AYBERK BAĞIR ZUHAL,GÜRER GÜLİZ,ELMAS BAHRİ - Bart’s Sendromu ve Duodenalatrezi Birlikteliği: Olgu Sunumu - Türkçe - 2016
25 KARADAĞ NİLGÜN,FIRAT ATA MEHTAP,GÜLEÇOL GÜROL,ARSLAN ŞAHAN SONAY,AYBER BAĞIR ZUHAL,ELMAS BAHRİ - Yenidoğanda Masif Kanamaların Durdurulmasında Traneksamik Asit Kullanımı - Türkçe - 2016
26 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ,AYDIN ENGİN - Sensitization Prevalence of Asthmatic Children to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey. - Vol.3 - DOI : 10.15406/moji.2016.03.00077 - İngilizce - 2016
27 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ - Prevalence Rate and Clinical Manifestations of Hereditary Angioedema in Untested Blood Relatives of the Hereditary Angioedema Patients in a Turkish City - Vol.3 - DOI : 10.15406/moji.2016.03.00075 - İngilizce - 2016
28 ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER - Anaphylactic Shock after Intravenous Injection of Cow’s Milk - Vol.3 - DOI : 10.15406/moji.2016.03.00079 - İngilizce - 2016
29 ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER - Evaluation of Socio-Demographic and Familial Factors in Childhood Intoxication - Vol.175 - pp.1795 - DOI : 10.1007/s00431-016-2785-8 - İngilizce - 2016
30 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ - Serum Zinc Levels and Asthma Severity in Pediatric Asthma Patients - Vol.175 - pp.1606 - DOI : 10.1007/s00431-016-2785-8 - İngilizce - 2016
31 ALTINDİŞ MUSTAFA,ASLAN FERHAT GÜRKAN,KÖROĞLU MEHMET,ELMAS BAHRİ,ÜNAL HAVVA - Solunum Yolu Viral Etkenlerinin Tanısında Hızlı Testler - Türkçe - 2016
32 DEMİRAY TAYFUR,TOPÇU MÜCAHİDE,AYDEMİR ÖZLEM,KARAKEÇE ENGİN,KÖROĞLU MEHMET,ELMAS BAHRİ,ALTINDİŞ MUSTAFA - Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rolavirüs ve Adenovirüs Sıklığı:Sakarya - Vol.1 - pp.115 - ISSN : 2147-673X - Türkçe - 2016
33 ALTINDİŞ MUSTAFA,KARABAY OĞUZ,KÖROĞLU MEHMET,ASLAN FERHAT GÜRKAN,GÜÇLÜ ERTUĞRUL,KÜÇÜKKARA GÖKHAN,ELMAS BAHRİ - Sakarya Bölgesinde İki Kış Sezonu Süresince Belirlenen Solunum Yolu Viral Etkenleri - Türkçe - 2016
34 ELMAS BAHRİ - İnfantil Kolik Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Neden: Üç Aylık Bebekte Akut Apandisit - Türkçe - 2016
35 ELMAS BAHRİ - Çocuk Acil Servisinde Akut Apandisit Tanısında Pediatrik Apandisit Skorlaması ve Ultrasonografinin Güvenilirliği - Türkçe - 2016
36 BAŞAY ÖMER,KABUKÇU BAŞAY BÜRGE,ELMAS BAHRİ,ÖZTÜRK ÖNDER - Sınıf Öğretmenlerinin Çocukların Ruhsal Belirtilerini Tanıması, Ayırt Etmesi Ve Çocuk Psikiyatrisine Yönlendirme Tutumlarının Değerlendirilmesi - Türkçe - 2016
37 ELMAS BAHRİ,DÖNMEZ ERSAVAŞ DİLEK - Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı ve Mevsimsel Dağılımı - Türkçe - 2016
38 ELMAS BAHRİ,ALTINDİŞ MUSTAFA - Çocuklarda Akut Eksudatif Tonsillit Tedavisinde Ampirik Antibiyotik Ne Kadar Gerekli? - Türkçe - 2016
39 ELMAS BAHRİ,TOK ŞEYDA,ÖZDEMİR ÖNER - Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi - Türkçe - 2016
40 KABUKÇU BAŞAY BÜRGE,BAŞAY ÖMER,ELMAS BAHRİ,ÖZTÜRK ÖNDER - İlkokul Öğretmenlerinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle İlgili Bilgi DüzeylerininBelirlenmesi - Türkçe - 2016
41 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ,AYDIN ENGİN - Sensitization Prevalence of Children (0-18 year) with Atopic Dermatitis to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey - Vol.3 - DOI : 10.15406/moji.2016.03.00078 - İngilizce - 2016
42 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ,AYDIN ENGİN - Sensitization Prevalence of Children with Allergic Rhinitis to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey. - Vol.3 - DOI : 10.15406/moji.2016.03.00076 - İngilizce - 2016
43 ELMAS BAHRİ,ERSAVAŞ DÖNMEZ DİLEK - Çocuk Zehirlenme Olgularında Sosyodemografik Ve Ailesel Etkenlerin Değerlendirilmesi - Vol.51 - Türkçe - 2016
44 ELMAS BAHRİ,KÖROĞLU MEHMET,TERZİ HÜSEYİN AGAH,ASLAN FERHAT GÜRKAN,MENEKŞE ENGİN,KÖSECİK MUSTAFA,ALTINDİŞ MUSTAFA - Acute Exudative Tonsillopharyngitis Epstein-Barr Virus, Herpesvirus And Adenovirus - Vol.82 - pp.139 - DOI : 10.1016/j.jcv.2016.08.280 - İngilizce - 2016
45 ELMAS BAHRİ,GENÇ GÖKÇE,BİRCAN ONUR,KILIÇ MEHMET,BÖKE KOÇER GİZEM,ÖZDEMİR ÖNER - Yanığa Bağlı Oluşan Bül Üzerine Yumurta Beyazı Uygulanması Sonrasında Gelişen Anjioödem Vakası - Türkçe - 2016
46 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ - Sensitization Prevalence of Children 0 18 Year with Atopic Dermatitis to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey - Vol.115 - pp.50 - ISSN : 1081-1206 - İngilizce - 2015
47 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ - Sensitization Prevalence of Children with Allergic Rhinitis to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey - Vol.115 - pp.123 - ISSN : 1081-1206 - İngilizce - 2015
48 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ - Prevalence and Clinical Manifestations of Hereditary Angioedema in Blood Relatives of the Hereditary Angioedema Patients in a City of Duzce Province Yigilca,Turkey - Vol.115 - pp.123 - ISSN : 1081-1206 - İngilizce - 2015
49 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ - Sensitization Prevalence of Asthmatic Children to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey - Vol.15 - pp.50 - ISSN : 1081-1206 - İngilizce - 2015
50 ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER - Anaphylactic Shock After Intravenous Injection Of Cow’s Milk - Vol.115 - pp.6 - ISSN : 1081-1206 - İngilizce - 2015
51 ELMAS BAHRİ,KÖROĞLU MEHMET,ALTINDİŞ MUSTAFA,TERZİ HÜSEYİN AGAH,MENEKŞE ENGİN,KÖSECİK MUSTAFA - Acute Exudative Tonsillopharyngitis and Epstein Barr Virus - Vol.70 - pp.111 - ISSN : 1386-6532 - DOI : http://dx.doi.org/10.1016/j.jcv.2015.07.258 - İngilizce - 2015
52 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ,AYDIN ENGİN - Sakarya Yöresinde 0 18 Yaş Arası Allerjik Rinitli Çocukların Değişik Allerjenlere Karşı Duyarlılık Prevalansı - Türkçe - 2015
53 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ,KILIÇ MUKADDES - Sakarya Yöresinde Allerjik Rinitli Çocukların Gıda Veİnhalan Allerjenlere Karşı Duyarlılık Prevalansı - Türkçe - 2015
54 ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER,KILIÇ MUKADDES - Damardan İnek Sütü Enjeksiyonuyla İntihar Girişimi Sonrası Gelişen Anafilaktik Şok - Türkçe - 2015
55 ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER - Anaphylactic Shock After Intravenous Injection of Cow’s Milk - Vol.115 - pp.44 - ISSN : 1081-1206 - İngilizce - 2015
56 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ - Prevalance Rate and Clinical Manifestaions of Hereditary Angioedema in Untested Blood Relatives of the Hereditary Angioedema Patients in a Turkish City - İngilizce - 2015
57 ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER,KARALI ZUHAL - Damardan İnek Sütü Enjeksiyonuna Bağlı Gelişen Anafilaktik Şok - Türkçe - 2015
58 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ - Herediter Anjiyoödem Tanılı Hastaların Tanı Konulmamış Akrabalarında Herediter Anjiyoödem Sıklığı Ve Klinik Bulguları - Türkçe - 2015
59 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ,BEKİS BOZKURT HAYRUNNİSA - Astımlı Çocuklarda Serum D vitamini Düzeyi ile Hastalığın KontrolüArasında İlişki Var mı? - Türkçe - 2015
60 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ,BİNGÖL AYDIN DİLEK - Sakarya da 0-18 Yaş Arası Astımlı Çocukların Değişik Allerjenlere Karşı Duyarlılığı - Türkçe - 2015
61 ÖZDEMİR ÖNER,BİNGÖL AYDIN DİLEK,ELMAS BAHRİ - Ataksi-Telenjiektazi Olgularının Değişken Klinik Özellikleri - Türkçe - 2015
62 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ,AYDIN ENGİN - Sakarya da 0-18 Yaş Arası Atopik Dermatitli Çocukların Değişik AllerjenlereKarşı Duyarlılığı - Türkçe - 2015
63 ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER,BİNGÖL AYDIN DİLEK - Astımlı Çocuklarda Serum Çinko Düzeyi ile Hastalığın Kontrolü Arasındaİlişki Var mı? - Türkçe - 2015
64 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ - Sakarya’da Astım, Allerjik Rinit Ve Atopik Dermatitli 0-18 Yaş Çocuklarda Deri Prik Testi Sonuçları - Türkçe - 2015
65 AYDIN ENGİN,YUCAK AYSEL,YILDIZ TURAN,İLÇE ZEKERİYA,ELMAS BAHRİ,BÜYÜKAVCI MUSTAFA - Çocuklarda Nadir Bir Şilotoraks Nedeni: Gorham-Stout Sendromu - Türkçe - 2015
66 BÜYÜKAVCI MUSTAFA,DE FALCO LUIGIA,ERSAVAŞ DİLEK,ELMAS BAHRİ - Demire Dirençli Demir Eksikliği Anemisi (IRIDA): İki Olgu Sunumu - Türkçe - 2015
67 ÜNLÜ FATMAGÜL,ELMAS BAHRİ,BÜYÜKAVCI MUSTAFA - Hemofagositik Lenfohistiyositozis ile Başvuran Chediak-Higashi Sendromu: Olgu Sunumu - Türkçe - 2015
68 KARADAĞ NİLGÜN,FIRAT ATA MEHTAP,GÜLEÇOL GÜROL,GÜRER GÜLİZ,ARSLAN ŞAHAN SONAY,AYBERK BAĞIR ZUHAL,ELMAS BAHRİ - Beslenme İntoleransı Olan Prematüre İnfantlarda Saccharomyces Boulardii Tedavisi: Prospektif Randomize Kontrollu Çalışma - Türkçe - 2014
69 KARADAĞ NİLGÜN,AYDIN BANU,FIRAT ATA MEHTAP,ARSLAN ŞAHAN SONAY,GÜRER GÜLİZ,GÜLEÇOL GÜROL,AYBERK BAĞIR ZÜHAL,ELMAS BAHRİ - Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Pretermlerde Zeytin Yağı Kullanımı ve Kısa Dönem İzlem Sonuçları - Türkçe - 2014
70 KARADAĞ NİLGÜN,AYBERK BAĞIR ZUHAL,ARSLAN ŞAHAN SONAY,FIRAT ATA MEHTAP,GÜRER GÜLİZ,GÜLEÇOL GÜROL,ELMAS BAHRİ - Geç Pretermlerde Surfaktan Tedavi Gereksiniminin Term Yenidoğanlarla Karşılaştırılması - Türkçe - 2014
71 KARADAĞ NİLGÜN,AYDIN BANU,FIRAT ATA MEHTAP,GÜLEÇOL GÜROL,GÜRER GÜLİZ,ARSLAN ŞAHAN SONAY,AYBER BAĞIR ZUHAL,ELMAS BAHRİ - Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Pretermlerde Nekrotizan Enterokolit Gelişimini Önlemede Profilaktik Probiyotik Kullanımı: Prospektif Randomize Çalışma - Türkçe - 2014
72 GÜRER GÜLİZ,FIRAT ATA MEHTAP,KARADAĞ NİLGÜN,ELMAS BAHRİ - Ağır Asfiksi ve Pulmoner Hipertansiyonu Olan Bir Yenidoğan Olgusunda Sildenafil Tedavisi - Türkçe - 2014
73 KARADAĞ NİLGÜN,GÜLEÇOL GÜROL,ARSLAN ŞAHAN SONAY,ELMAS BAHRİ,AKKUŞ İBRAHİM - Umblikal Venöz Kateterizasyona Bağlı Hepatik Kanama Sonucu Gelişen Neonatal Kolestaz Olgusu - Türkçe - 2014
74 GÜRER GÜLİZ,AKTAŞ ÖZGÜR,KARADAĞ NİLGÜN,ELMAS BAHRİ - Sezaryen Doğum Sonrası Spontan Pnömotoraks: Olgusu Sunumu - Türkçe - 2014
75 KARADAĞ NİLGÜN,AYBER BAĞIR ZUHAL,FIRAT ATA MEHTAP,ELMAS BAHRİ,TURCAN SİMA,CEYLANER SERDAR - Bir Yenidoğan Olgusunda Tetra-Amelipulmoner Hipoplazi ve Renal Agenezi Birlikteliği - Türkçe - 2014
76 KARADAĞ NİLGÜN,AYBER BAĞIR ZUHAL,GÜRER GÜLİZ,ELMAS BAHRİ,TURCAN SİMA,CEYLANER SERDAR - Bir Yenidoğan Olgusunda Spondilokostaldizostoz Pulmoner Hipoplazi ve Fokomeli Birlikteliği - Türkçe - 2014
77 KARADAĞ NİLGÜN,GÜRER GÜLİZ,FIRAT ATA MEHTAP,İŞBİR CANER,AKKUŞ İBRAHİM,ELMAS BAHRİ - Bir Yenidoğan Olgusunda Unilateral Pulmoner Agenezi - Türkçe - 2014
78 ELMAS BAHRİ,TENGİROĞLU M HAZIM - Sturge-Weber Sendromu: Vaka Takdimi - Türkçe - 2002
79 ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,GÜNEŞ TAMER,ÇETİN NEŞİDE,ÖZTÜRK FİGEN,KURTOĞLU SELİM,AKÇAKUŞ MUSTAFA,ARAR M,ELMAS BAHRİ - Yenidoğanda Otopsinin Önemi - Türkçe - 2000
80 GÜNEŞ TAMER,ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,KÖSE SEMA KADER,ÇETİN NEŞİDE,KURTOĞLU SELİM,ELMAS BAHRİ - Asfiktik Yenidoğan Bebeklerde Plazma Ve Beyin-Omurilik Sıvısı Nitrik Oksid Düzeyleri - Türkçe - 2000
81 GÜMÜŞ HAKAN,KURTOĞLU SELİM,KUMANDAŞ SEFER,ELMAS BAHRİ,KONTAŞ OLGUN - Akantozis Nigrikans Ve İnsülin Direnci İle Birlikte Cohen Sendromu - Türkçe - 2000
82 KENDİRCİ MUSTAFA,KURTOĞLU SELİM,ELMAS BAHRİ,KUYUCU TAMER,VARYENLİ NURTEN - Çocukluk Çağı Diyabeti: 190 Vakanın Değerlendirilmesi - Türkçe - 2000
83 AKÇAKUŞ MUSTAFA,DEMİR FERUNDA,GÜNEŞ TAMER,ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,ELMAS BAHRİ - Nadir Bulguları İle Bir Trizomi 18 (Edward’s Sendromu) Vakası - Türkçe - 2000
84 ÇETİN NEŞİDE,ÇETİŞLİ ÖMER,ELMAS BAHRİ,GÜNEŞ TAMER - Respiratuvar Distres Sendromlu Bebeklerin Endojen Kortizol Yanıtları - Türkçe - 2000
85 ELMAS BAHRİ,ÇETİN NEŞİDE,ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,GÜNEŞ TAMER - Asfiktik Bebeklerde Antitrombin III Düzeyleri ve Antitrombin III’ün Dissemine İntravasküler Koagülasyon ile İlişkisi - Türkçe - 2000
86 ELMAS BAHRİ,KUMANDAŞ SEFER,KURTOĞLU SELİM,ERDOĞAN RECEP - Weber-Christian Disease: A Case Report - İngilizce - 1999
87 ELMAS BAHRİ,KURTOĞLU SELİM,KUMANDAŞ SEFER,KENDİRCİ MUSTAFA,ERDOĞAN RECEP - Parsiyel Empty Sella ve Parsiyel Büyüme Hormonu Eksikliği ile Birlikte Giden Piknodisostosis Vakası - Türkçe - 1999
88 KISAARSLAN ALİ FATİH,GÜNDÜZ ZÜBEYDE,DÜŞÜNSEL RUHAN,POYRAZOĞLU MUAMMER HAKAN,SARAYMEN RECEP,ELMAS BAHRİ - Effects of Recombinant Human Erythropoietin on Physiological Inhibitors of Coagulation in Children on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. - Vol.15 - pp.273 - ISSN : 1197-8554 - İngilizce - 1999
89 ELMAS BAHRİ,NARİN NAZMİ,ÜZÜM KAZIM,ÇİFTÇİ AHMET,ERDOĞAN RECEP,ÜSTÜNBAŞ HASAN BASRİ,GÜLER EKREM - Kayseri Bölgesinde 1990-1997 Yılları Arasında Akut Romatizmal Ateş Halen Ciddi Bir Problem mi - Türkçe - 1998
90 GÜLER EKREM,PATIROĞLU TÜRKAN,ÖZDEMİR MEHMET AKİF,KENDİRCİ MUSTAFA,KISAARSLAN ALİ FATİH,ERDOĞAN RECEP,ELMAS BAHRİ - Beta Talassemi Majörlü Hastalarda Tiroid Fonksiyonları - Türkçe - 1998
91 ELMAS BAHRİ,ÇETİN NEŞİDE,ERDOĞAN RECEP,KURTOĞLU SELİM,GÜNEŞ TAMER - Yenidoğan Konvülziyonlarının Etyolojik Olarak Değerlendirilmesi - Türkçe - 1998
92 ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,GÜNEŞ TAMER,PER HÜSEYİN,ÇETİN NEŞİDE,ELMAS BAHRİ - Yenidoğan Döneminde Septik Artrit (7 Olgunun Sunumu) - Türkçe - 1998
93 ELMAS BAHRİ,ÇETİN NEŞİDE,ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,ERDOĞAN RECEP,KURTOĞLU SELİM,GÜNEŞ TAMER - Prematüre Bir Yenidoğanda Aplasia Kutis Konjenita - Türkçe - 1998
94 ÇİFTÇİ AHMET,ÜSTÜNBAŞ HASAN BASRİ,NARİN NAZMİ,PATIROĞLU TÜRKAN,ÜZÜM KAZIM,KILIÇ H,ELMAS BAHRİ,ERDOĞAN RECEP - Aktif Romatizmal Kardit Seyrinde İnterlökin -1alfa, Tümör Nekrozis Faktör-Alfa, Lenfosit Alt Grupları ve Neopterin Düzeyleri - Türkçe - 1998
95 ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,GÜNEŞ TAMER,ÇETİN NEŞİDE,PER HÜSEYİN,KURTOĞLU SELİM,ELMAS BAHRİ - Perinatal Asfiksili 270 Bebeğin Değerlendirilmesi - Türkçe - 1998
96 ÇİFTÇİ AHMET,KUMANDAŞ SEFER,ELMAS BAHRİ,ERDOĞAN RECEP,KARAKÜKÇÜ MUSA - CMV’ye Bağlı Gelişen Tip I Lissensefali ve West Sendromu: Üç Olgunun Sunumu - Türkçe - 1998
97 ELMAS BAHRİ,ÖZTÜRK MUSTAFA KÜRŞAT,KUMANDAŞ SEFER,ERDOĞAN RECEP,MURATALDI SELMİN - Kabakulak Sırasında Guillain Barre Sendromu:Olgu Sunumu - Türkçe - 1998
98 GÜNEŞ TAMER,ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,YILDIZLAR ŞEREF,PER HÜSEYİN,İLTEN ALİ,ELMAS BAHRİ - Kısa Kosta-Polidakdili Sendromu (Bir Olgu Sunumu) - Türkçe - 1998
99 ELMAS BAHRİ,ÇİFTÇİ AHMET,NARİN NAZMİ,KUMANDAŞ SEFER,ERDOĞAN RECEP,KENDİRCİ MUSTAFA - Mukopolisakkaridozlu İki Olgunun Sunumu - Türkçe - 1998
100 ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,ELMAS BAHRİ,ÇETİN NEŞİDE,PER HÜSEYİN,YILDIZLAR ŞEREF,GÜNEŞ TAMER - Poland Sendromu - Türkçe - 1998
101 ERDOĞAN RECEP,ÜZÜM KAZIM,KENDİRCİ MUSTAFA,GÜNDÜZ ZÜBEYDE,KUMANDAŞ SEFER,ELMAS BAHRİ,ÇİFTÇİ AHMET - Psödohipoparatiroidi (PHP) İle Eritema Multiforme ve İnterstisyel Nefrit Birlikteliği - Türkçe - 1998
102 ÇİFTÇİ AHMET,KUMANDAŞ SEFER,ELMAS BAHRİ,ERDOĞAN RECEP - Rett Sendromu: Dört Olgunun Sunumu - Türkçe - 1998
103 GÜLER EKREM,PATIROĞLU TÜRKAN,ÖZDEMİR MEHMET AKİF,KENDİRCİ MUSTAFA,ERDOĞAN RECEP,KISAARSLAN ALİ FATİH,ELMAS BAHRİ - Beta Talassemi Majörlü Hastalarda Glukoz Metabolizmasının Değerlendirilmesi - Türkçe - 1998
104 YÜKSEL ŞABAN,ÇAKSEN HÜSEYİN,ÇİFTÇİ AHMET,GÜLER EKREM,KURTOĞLU SELİM,ELMAS BAHRİ,KISAARSLAN FATİH - Weismann-Netter Sendromu: Bir Vakanın Takdimi - Türkçe - 1997
105 YÜKSEL ŞABAN,ÇİFTÇİ AHMET,KURTOĞLU SELİM,POYRAZOĞLU MUAMMER HAKAN,KONTAŞ OLGUN,ELMAS BAHRİ - Kosta Anomalisi İle Birlikte Vacterl Kompleksi(Bir Vaka Takdimi) - Türkçe - 1997
10-ÖDÜL :
1 Travel Grant - INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES - 2015
2 Başarı Belgesi - SAĞLIK BAKANLIĞI - 2011
3 Takdir Belgesi - İÇİŞLERİ BAKANLIĞI - 2009
1.1 A-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q1 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Yildiz, T; Elmas, B; Yucak, A; Turgut, HT; Ilce, Z; - Risk Factors for Pilonidal Sinus Disease in Teenagers - INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS - Vol.84 - pp.134 - ISSN : 0019-5456 - DOI : 10.1007/s12098-016-2180-5 - English - Article - 2017 - WOS:000397387000008
2 Elmas, B; Koroglu, M; Terzi, HA; Aslan, FG; Menekse, E; Kosecik, M; Altindis, M; - Acute exudative tonsillopharyngitis; Epstein-Barr virus, Herpesvirus and Adenovirus - JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY - Vol.82 - pp.S139 - ISSN : 1386-6532 - DOI : 10.1016/j.jcv.2016.08.280 - English - Meeting Abstract - 2016 - WOS:000390584800280
3 Ozdemir, O; Elmas, B; - SERUM ZINC LEVELS AND ASTHMA SEVERITY IN PEDIATRIC ASTHMA PATIENTS - EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS - Vol.175 - pp.1606 - ISSN : 0340-6199 - English - Meeting Abstract - 2016 - WOS:000390040700578
4 Elmas, B; Ozdemir, O; - EVALUATION OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND FAMILIAL FACTORS IN CHILDHOOD INTOXICATION - EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS - Vol.175 - pp.1795 - ISSN : 0340-6199 - English - Meeting Abstract - 2016 - WOS:000390040701395
5 Elmas, B; Koroglu, M; Altindis, M; Terzi, HA; Menekse, E; Kosecik, M; - Acute Exudative tonsillopharyngitis and Epstein-Barr virus - JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY - Vol.70 - pp.S111 - ISSN : 1386-6532 - DOI : 10.1016/j.jcv.2015.07.258 - English - Meeting Abstract - 2015 - WOS:000360082500249
1.1 B-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q2 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Elmas, B; Erel, O; Ersavas, D; Yurumez, Y; - Thiol/disulfide homeostasis as a novel indicator of oxidative stress in children with simple febrile seizures - NEUROLOGICAL SCIENCES - Vol.38 - pp.1969 - ISSN : 1590-1874 - DOI : 10.1007/s10072-017-3087-2 - English - Article - 2017 - WOS:000413146500009
2 Kosecik, M; Dervisoglu, P; Koroglu, M; Isguven, P; Elmas, B; Demiray, T; Altindis, M; - Usefulness of soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) as an inflammatory biomarker in obese children - INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY - Vol.228 - pp.158 - ISSN : 0167-5273 - DOI : 10.1016/j.ijcard.2016.11.201 - English - Article - 2017 - WOS:000393408600024
1.1 C-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q3 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Cetin, Huseyin; Ates, Ayse Sule; Taydas, Ogun; Elmas, Bahri; Guclu, Ertugrul; - Magnetic resonance imaging findings in COVID-19-related anosmia - TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES - Vol.52 - pp.1506 - ISSN : 1300-0144 - DOI : 10.55730/1300-0144.5490 - English - Article - 2022 - WOS:000890907200010
2 Elmas, B; Cavdaroglu, PD; Orhan, MF; Ay, G; Caner, I; Tarim, A; Ates, OF; Toptan, H; - Evaluation of taste and smell disorders in pediatric COVID-19 Cases - REVISTA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA - Vol.67 - pp.789 - DOI : 10.1590/1806-9282.20200547 - 2021 - English - Article - 2021 - WOS:000712436400006
3 Elmas, B; Yildiz, T; Yazar, H; Ilce, Z; Bal, C; Ozbek, B; Yurumez, Y; - New Oxidative Stress Markers Useful in the Diagnosis of Acute Appendicitis in Children Thiol/Disulfide Homeostasis and the Asymmetric Dimethylarginine Level - PEDIATRIC EMERGENCY CARE - Vol.36 - pp.362 - ISSN : 0749-5161 - English - Article - 2020 - WOS:000559381400015
1.1 D-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q4 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Arsoy, HEM; Elmas, B; Tarim, A; Cavdar, PD; Orhan, MF; Yazar, H; - The Relationship between Soluble Angiotensin-Converting Enzyme Level and Coronavirus Disease 2019 in Children: A Prospective Cohort Study - JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES - Vol.19 - pp.89 - ISSN : 1305-7707 - DOI : 10.1055/s-0043-1777840 - MAR - English - Article - 2024 - WOS:001179403100008
2 Aydin, DB; Nasiroglu, S; Aydin, E; Elmas, B; Özdemir, Ö; Erel, Ö; - Heavy Metal and Thiol/Disulfide in Children with Attention-Deficit and Hyperactivity Disorder - PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY - Vol.34 - ISSN : 2475-0573 - DOI : 10.5152/pcp.2023.23724 - MAR - English - Article - 2024 - WOS:001237239800005
3 Suzan, Ozge Karakaya; Tabakoglu, Pinar; Elmas, Bahri; Cinar, Nursan; - The Effect of the Covid-19 pandemic on emergency service home service calls due to home accidents in children aged 0-6 in Sakarya, Turkiye? - MALAWI MEDICAL JOURNAL - Vol.34 - pp.239 - ISSN : 1995-7262 - DOI : 10.4314/mmj.v34i4.3 - English - Article - 2022 - WOS:000945496500003
4 Toptan, Hande; Agel, Esra; Sagcan, Hasan; Ertunc, Yigit M.; Elmas, Bahri; Koroglu, Mehmet; Sengil, Ahmet Z.; Altindis, Mustafa; - Rapid Molecular Diagnosis of Group A Streptococcus with a Novel Loop Mediated Isothermal Amplification Method - CLINICAL LABORATORY - Vol.68 - pp.1589 - ISSN : 1433-6510 - DOI : 10.7754/Clin.Lab.2021.210925 - English - Article - 2022 - WOS:000835266800001
5 Toptan, H; Agel, E; Sagcan, H; Ertunc, YM; Elmas, B; Koroglu, M; Sengil, AZ; Altindis, M; - Rapid Molecular Diagnosis of Group A Streptococcus with a Novel Loop Mediated Isothermal Amplification Method - CLINICAL LABORATORY - Vol.68 - pp.1589 - ISSN : 1433-6510 - DOI : 10.7754/Clin.Lab.2021.210925 - 2021 - English - Article - 2021 - WOS:000835266800001
6 Dervisoglu, P; Elmas, B; - Pentraxin 3 as a Marker for Cardiovascular Disease Risk in Overweight and Obese Children - ACTA CARDIOLOGICA SINICA - Vol.37 - pp.177 - ISSN : 1011-6842 - DOI : 10.6515/ACS.202103_37(2).20201006A - MAR 2021 - English - Article - 2021 - WOS:000629272300007
7 Dervisoglu, P; Elmas, B; Kösecik, M; Isgüven, SP; Büyükavci, M; Köroglu, M; - Salusin-α levels are negatively correlated with diastolic blood pressure in children with obesity - CARDIOLOGY IN THE YOUNG - Vol.29 - pp.1225 - ISSN : 1047-9511 - DOI : 10.1017/S1047951119001173 - OCT - English - Article - 2019 - WOS:000511211500001
8 Yildiz, T; Ilce, Z; Turan, G; Yucak, A; Elmas, B; Alan, C; - Place of Cholecystectomy in Children with Uncomplicated Gallstones - IRANIAN JOURNAL OF PEDIATRICS - Vol.29 - ISSN : 2008-2142 - DOI : 10.5812/ijp.85038 - English - Article - 2019 - WOS:000471326300011
9 Cinar, EM; Kosecik, M; Aslan, FG; Buyukavci, M; Koroglu, M; Elmas, B; Altindis, M; - The Seroprevalence of Hand-Foot-Mouth Disease in Preschool Children - JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES - Vol.14 - pp.171 - ISSN : 1305-7707 - DOI : 10.1055/s-0039-1685162 - English - Article - 2019 - WOS:000477660300005
10 Elmas, B; Koroglu, M; Terzi, HA; Asian, FG; Menekse, E; Kosecik, M; Altindis, M; - Performance of Clinical Features, Acute Phase Reactants and Group A Streptococcus Rapid Test in Evaluation of the Etiologic Agents for Tonsillopharyngitis in Children - CLINICAL LABORATORY - Vol.63 - pp.1223 - ISSN : 1433-6510 - DOI : 10.7754/Clin.Lab.2017.170124 - English - Article - 2017 - WOS:000407531800022
11 Elmas, B; Karacan, M; Dervisoglu, P; Kosecik, M; Isguven, SP; Bal, C; - Dynamic thiol/disulphide homeostasis as a novel indicator of oxidative stress in obese children and its relationship with inflammatory-cardiovascular markers - ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY - Vol.18 - pp.361 - ISSN : 2149-2263 - DOI : 10.14744/AnatolJCardiol.2017.7740 - English - Article - 2017 - WOS:000417875700012
1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Ekici, ES; Büyükavci, M; Gündüz, Y; Orhan, MF; Elmas, B; - The Role of Ultrasonography in the Discrimination of Reactive Lymphadenopathy in Children - GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS - Vol.22 - pp.39 - ISSN : 1304-9054 - DOI : 10.4274/jcp.2024.81567 - APR - English - Article - 2024 - WOS:001218307400004
2 Firat, N; Ozdemir, K; Mantoglu, B; Muhtaroglu, A; Elmas, B; Yazar, H; Altintoprak, F; - The place of thiol/disulfide homeostasis parameters in acute gallstone cholecystitis diagnosis - CHIRURGIA-ITALY - Vol.35 - pp.76 - ISSN : 0394-9508 - DOI : 10.23736/S0394-9508.21.05267-0 - APR 2022 - English - Article - 2022 - WOS:000813237100002
3 Okur, EC; Orhan, MF; Elmas, B; - Thiol disulfide balance in children with vitamin B12 deficiency - CUKUROVA MEDICAL JOURNAL - Vol.46 - pp.1278 - ISSN : 2602-3032 - DOI : 10.17826/cumj.909342 - 2021 - Turkish - Article - 2021 - WOS:000695272700049
4 Özdemir, Ö (Ozdemir, Oner) ; Elmas, B (Elmas, Bahri) - Prevalence and Clinical Manifestations of Hereditary Angioedema in Untested Close and Distant Blood Relatives of Hereditary Angioedema Index Patients in a City, Turkey - JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE-JAREM - Vol.7 - pp.51 - ISSN : 2146-6505 - DOI : DOI10.5152/jarem.2017.1047 - 2017
5 Elmas, B; Ozdemir, O; - Sensitization Prevalence of Children with Allergic Rhinitis for Inhalant and Food Allergens in the Province of Sakarya, Turkey - JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE-JAREM - Vol.7 - pp.63 - ISSN : 2146-6505 - DOI : 10.5152/jarem.2017.1218 - English - Article - 2017 - WOS:000409991900004
6 Ozdemir, O; Bozkurt, HB; Elmas, B; - Omalizumab's role in the treatment of steroid dependent malignant idiopathic anaphylaxis - TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS - Vol.52 - pp.105 - ISSN : 1306-0015 - DOI : 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2262 - English - Article - 2017 - WOS:000403907400010
7 Elmas, B; Ozdemir, O; - Sensitization Prevalence of Children with Allergic Rhinitis for Inhalant and Food Allergens in the Province of Sakarya, Turkey - JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE-JAREM - pp.63-69 - ISSN : 2146-6505 - DOI : 10.5152/jarem.2017.1218 - English - Article - 2017 - WOS:000409991900004
8 Ozdemir, O; Elmas, B; - Prevalence and Clinical Manifestations of Hereditary Angioedema in Untested Close and Distant Blood Relatives of Hereditary Angioedema Index Patients in a City, Turkey - JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE-JAREM - pp.51-57 - ISSN : 2146-6505 - DOI : 10.5152/jarem.2017.1047 - English - Article - 2017 - WOS:000409991900002
9 Ozdemir, O; Elmas, B; - Mold Allergy and Immunotherapy - ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI - Vol.15 - pp.61 - ISSN : 1308-9234 - DOI : 10.21911/aai.4038 - Turkish - Review - 2017 - WOS:000410858600001
10 Ozdemir, O; Elmas, B; - New Developments in the Diagnosis and Therapy of Allergic Rhinitis - ASIM ALLERJI IMMUNOLOJI - Vol.15 - pp.1 - ISSN : 1308-9234 - DOI : 10.21911/aai.5033 - Turkish - Review - 2017 - WOS:000404965700002
11 Kosecik, M; Dogan, N; Elmas, B; - Arteriovenous fistula between descending aorta and left inferior pulmonary vein: Closure with vascular plugs - TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY - Vol.44 - pp.151 - ISSN : 1016-5169 - DOI : 10.5543/tkda.2015.28235 - English - Article - 2016 - WOS:000375094600010
12 SANAL LAZER,ELMAS BAHRİ - Point Prevalence Studies Relating to Antibiotic Usage in Dr. Dogan Baran Pediatric Hospital. - Çocuk Enfeksiyon Dergisi/Journal of Pediatric Infection - Vol.8 - pp.36-41 - ISSN : 1307-1068 - DOI : 10.5152/ced.2014.1651 - 2014
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Altindi̇ş, M., Köroğlu, M., Aydemi̇r, Ö., Aydemi̇r, Y., Elmas, B., Topçu, M. - Gastroenterit Etkeni Virüslerin İmmünokromatografik Yöntem ve Multipleks PZR Yöntemiyle Araştırılması - Sağlık bilimlerinde değer (Online) - pp.1 - DOI : 10.33631/sabd.1073789 - tur - paper - 2023 - TRDizin
2 Yesil, Y., Altindis, M., Toptan, H., Kahraman Kılbaş, E., Bircan, O., Özgür, Ö., Elmas, B., Koroglu, M. - Diagnostic evaluation of viral versus bacterial tonsillopharyngitis using an artificial intelligence mobile application and symptom questionnaire - Interdisciplinary medical journal - pp.151 - DOI : 10.17944/interdiscip.1297115 - eng - paper - 2023 - TRDizin
3 Ufuk Şenel, Mehmet Yoldaş, Bahri Elmas, Osman Demir, Ersin Konyalıoğlu, Tuba Kuvvet Yoldaş, Hakan Üçok, Esat Kaan Akbay, Mehmet Zeynel Keskin - The Efficacy of Combination Therapy for Treating Enuresis Nocturna - J Tepecik Educ Res Hosp - Vol.33 - pp.268 - ISSN : 1305-7073 - DOI : DOI: 10.4274/terh.galenos.2023.59219 - 2023
4 Elmas, B., Boke Kocer, G., Bal, C., Nural, C., Yilmaz, G. - Ötiroid Hashimoto Tiroiditli Pubertal Kız Hastalarda Kardiyovasküler Risk Belirteçleri Olarak Asimetrik Dimetilarjinin, Simetrik Dimetil Arjinin, N-Monometil-L-Arjinin, Arjinin ve Sitrülin Düzeyleri - Sakarya Tıp Dergisi - pp.530 - DOI : 10.31832/smj.1386547 - tur - paper - 2023 - TRDizin
5 Elmas, B. - Determination of Mercury, Cadmium, Arsenic Levels and Their Relationship with Seizure Duration in Children with Simple Febrile Seizures - Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi - pp.533 - DOI : 10.26453/otjhs.1387567 - eng - paper - 2023 - TRDizin
6 Aslan, N., Yurumez, Y., Akdeniz, S., Karakayali, O., Güneysu, F., Elmas, B. - Earthquake Victim Profile in a Hospital Far from the Earthquake Zone: The Case of Sakarya - Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi - pp.358 - DOI : 10.26453/otjhs.1276026 - eng - paper - 2023 - TRDizin
7 Elmas, B., Bircan, O., Oner, T., Dervişoğlu, P. - Evaluation of ventricular repolarization variables in pediatric COVID-19 - Sakarya Tıp Dergisi - pp.473 - DOI : 10.31832/smj.942057 - eng - paper - 2021 - TRDizin
8 Özdemi̇r, Ö., Dervi̇şoğlu, P., Elmas, B., Orhan, M. - Evaluation of Electrocardiographic Changes and Laboratory Parameters in Pediatric COVID-19 - Sakarya Tıp Dergisi - pp.541 - DOI : 10.31832/smj.784180 - eng - paper - 2020 - TRDizin
9 Yildiz Ki̇razaldi, Y., Memi̇ş, F., Elmas, B., Yücel, M., Yurumez, Y. - Acil Serviste Pulmoner Emboli Tanısı Alan Hastalarda Laboratuar ve Görüntüleme Yöntemlerinin Tanısal Değeri - Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi - pp.289 - DOI : 10.26453/otjhs.580421 - tur - paper - 2020 - TRDizin
10 ELMAS BAHRİ,ÖZDEMIR ÖNER - RELATIONSHIP AMONG SERUM ZINC LEVELS AND SEVERITY AS WELL AS CONTROL OF CHILDHOOD ASTHMA - Kocatepe Medical Journal - Vol.19 - pp.17-23 - ISSN : 2149-7869 - DOI : https://dx.doi.org/10.18229/kocatepetip.411179 - 2017
11 Bahri Elmas, Neşide Çetin - Asfiktik Bebeklerde Antitrombin III Düzeyleri ve Dissemine İntravasküler Koagülasyon’la İlişkisi - Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi - Vol.3 - pp.14-20 - ISSN : 2459-1467 - DOI : 10.26453/otjhs.375116: - 2017
12 ÇETİŞLİ ÖMER,ELMAS BAHRİ,ÇETİN NEŞİDE - Endogenous Cortisol Response in Infants with Respiratory Distress Syndrome - Sakarya Medical Journal - Vol.6 - pp.124-130 - ISSN : 2146-2585 - DOI : 10.5505/sakaryamedj.2016.45577 - 2016
13 Elmas, B., Tabanli, G. - Febril Konvülziyona Yaklaşım - Sakarya Tıp Dergisi - pp.254 - tur - paper - 2016 - TRDizin
14 YILDIZ TURAN,ILÇE ZEKERIYA,TURAN GUPSE,BOZDAG ZEHRA,ELMAS BAHRİ - Parasites in the Etiology of Pediatric Appendicitis. - Turkish Journal of Parasitology - Vol.39 - pp.190-193 - ISSN : 13006320 - DOI : 10.5152/tpd.2015.3737 - 2015
15 Elmas, B., Şanal, L. - Point prevalence studies relating to antibiotic usage in Dr. Doğan baran pediatric hospital - Çocuk Enfeksiyon Dergisi - pp.18 - ISSN : 1307-1068 - tur - paper - 2014 - TRDizin
16 Güneş, T., Bayram, F., Kurtoğlu, S., Kendirci, M., Akçakuş, M., Elmas, B. - Gebelikte propiltiurasil verilen anne bebeğinde geçici hipotiroidi - Endokrinolojide Yönelişler - pp.131 - ISSN : 1300-7017 - tur - paper - 2002 - TRDizin
17 Kontaş, O., Kurtoğlu, S., Elmas, B., Kumandaş, S., Gümüş, H. - Akantosis nigrikans ve insülin direnci ile birlikte Cohen sendromu: Bir vaka takdimi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi - pp.251 - ISSN : 0010-0161 - tur - paper - 2001 - TRDizin
18 Erdoğan, R., Elmas, B., Kumandaş, S. - Nöromyelitis optika (Devic hastalığı): İki vakanın takdimi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi - pp.82 - ISSN : 0010-0161 - tur - paper - 2001 - TRDizin
19 Elmas, B., Kumandaş, S., Poyrazoğlu, M., Selçukbi̇ri̇ci̇k, S. - Sjögren-larsson sendromu: Olgu sunumu - Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi - pp.47 - ISSN : 1300-0381 - tur - paper - 2000 - TRDizin
20 Elmas, B., Çeti̇n, N., Büyükpatir, F., Güneş, T. - Yenidoğanlarda toksoplazma antikor prevalansı ve konjenital toksoplazma enfeksiyonu sıklığı - Erciyes Tıp Dergisi - pp.141 - ISSN : 1300-199X - tur - paper - 2000 - TRDizin
21 ÇETIN NESIDE,ELMAS BAHRİ,BÜYÜKPATIR FATMA,GÜNES TAMER - Yenidoganlarda Toksoplazma Antikor Prevalansı ve Konjenital Toksoplazma Enfeksiyonu Sıklıgı - Erciyes Tıp Dergisi - Vol.22 - pp.141-149 - ISSN : 2149-2247 - 2000
22 Patiroğlu, T., Erdoğan, R., Özdemi̇r, M., Elmas, B., Patıroglu, T., Coşkun, A. - Over kaynaklı disgerminom ile birlikte Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser sendromu: Bir vaka takdimi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi - pp.533 - ISSN : 0010-0161 - tur - paper - 1999 - TRDizin
23 Yüksel, Ş., Aydin, K., Narin, N., Aslan, D., Çi̇ftçi̇, A., Elmas, B. - Akut infantil hemorajik ödem: Olgu sunumu - Erciyes Tıp Dergisi - pp.225 - ISSN : 1300-199X - tur - paper - 1998 - TRDizin
24 Arslan, D., Elmas, B., Çi̇ftçi̇, A., Yüksel, Ş., Narin, N., Uzum, K., Gür, C. - Tüberküloza bağlı ileus: Bir olgu sunusu - Erciyes Tıp Dergisi - pp.94 - ISSN : 1300-199X - tur - paper - 1998 - TRDizin
25 Öztürk, M., Elmas, B., Gümüş, H., Karaküçük, İ., Çeti̇n, N. - Prematüre bebeklerde K vitamini eksikliğinin PIVKA II düzeyleriyle araştırılması - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi - pp.445 - ISSN : 0010-0161 - tur - paper - 1998 - TRDizin
26 ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,KARAKÜÇÜK INCI,ÇETIN NESIDE,ELMAS BAHRİ,GÜMÜS HAKAN - Prematüre Bebeklerde K Vitamini Eksikliginin PIVKA II Düzeyleriyle Arastırılması. - Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları - Vol.41 - pp.445-452 - ISSN : 0010 - 0161 - 1998
27 Öztürk, M., Genç, E., Öztürk, M., Elmas, B., Doğan, Ş. - Camptomelic dysplasia: A case with bifid scrotum and hypospadias - Erciyes Tıp Dergisi - pp.201 - ISSN : 1300-199X - eng - paper - 1996 - TRDizin
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Hayrullah Yazar , Hilal Uslu Yuvacı and Bahri Elmas - Role of Copper and Zinc in Full-term Pregnancy and İts Effect on Apgar Score - Asian J. Res. Biochem - Vol.12 - pp.16 - ISSN : ISSN: 2582-0516 - DOI : DOI: 10.9734/AJRB/2023/v12i1225 - 2023
2 DEMIRAY TAYFUR,TOPCU MÜCAHIDE,AYDEMIR ÖZLEM,KARAKEÇE ENGIN,KÖROGLU MEHMET,ELMAS BAHRİ,ALTINDIS MUSTAFA - Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in Children with Acute Gastroenteritis. - Journal of Immunology and Clinical Microbiology - Vol.1 - pp.37-40 - ISSN : 2528-9470 - DOI : 10.5455/jicm.9.20160610 - 2016
1.5-DİĞER ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Mehmet Fatih Orhan, Bahri Elmas, Selma Altındiş, Rıdvan Karagöz, Mustafa Altındiş - Aile Hekimi ve Pediatristlerin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbba (GETAT) Bakışı - J Biotechnol and Strategic Health Res - Vol.3 - pp.161 - DOI : DOI: bshr.588233 - 2019
2 Bahri Elmas, Nujin Uluğ - Özkıyım Girişimi Nedeni İle Çocuk Acil Servise Başvuran 18 Yaş Altı Hastaların Değerlendirilmesi - J Biotechnol and Strategic Health Res. - Vol.3 - pp.38-43 - ISSN : 2587-1641 - DOI : 10.34084/bshr.541039 - 2019
3 Mustafa Altındiş, Mustafa Baran İnci, Bahri Elmas, Elif Özözen Şahin, Elmas Pınar Kahraman, Rıdvan Karagöz, Gökhan Küçükkara, Selma Altındiş - Aile Hekimleri, Pediatristler ve Eczacıların Probiyotik Kullanımları Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları - J Biotechnol and Strategic Health Res - Vol.2 - pp.108-116 - ISSN : 2587-1641 - 2017
4 ALTINDIS MUSTAFA,ELMAS BAHRI,KILIÇ ÜMIT,ASLAN FERHAT GÜRKAN,KÖROGLU MEHMET - Grup A Streptokokların Hızlı Moleküler Tanısında Loop-Mediated Isothermal Amplification PCR (LAMP-PCR). - Journal of Biotechnology ond Strategic Health Research - Vol.1 - pp.11-16 - ISSN : 2587-1641 - 2017
1.6-SSCI, SCI-E VE AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 Elmas, B; Koroglu, M; Terzi, HA; Aslan, FG; Menekse, E; Kosecik, M; Altindis, M; - Acute exudative tonsillopharyngitis; Epstein-Barr virus, Herpesvirus and Adenovirus - JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY - pp.S139-S139 - ISSN : 1386-6532 - DOI : 10.1016/j.jcv.2016.08.280 - English - Meeting Abstract - 2016 - WOS:000390584800280
2 Ozdemir, O; Elmas, B; - SERUM ZINC LEVELS AND ASTHMA SEVERITY IN PEDIATRIC ASTHMA PATIENTS - EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS - pp.1606-1606 - ISSN : 0340-6199 - English - Meeting Abstract - 2016 - WOS:000390040700578
3 Elmas, B; Ozdemir, O; - EVALUATION OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND FAMILIAL FACTORS IN CHILDHOOD INTOXICATION - EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS - pp.1795-1795 - ISSN : 0340-6199 - English - Meeting Abstract - 2016 - WOS:000390040701395
4 Elmas, B; Koroglu, M; Altindis, M; Terzi, HA; Menekse, E; Kosecik, M; - Acute Exudative tonsillopharyngitis and Epstein-Barr virus - JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY - pp.S111-S111 - ISSN : 1386-6532 - DOI : 10.1016/j.jcv.2015.07.258 - English - Meeting Abstract - 2015 - WOS:000360082500249
5 ÖZDEMIR ÖNER,ELMAS BAHRI - Sensitization Prevalence of Children (0-18 year) with Atopic Dermatitis to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey - ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY - Vol.115 - pp.A50-A50 - ISSN : 1534-4436 - DOI : WOS:000365611100130 - 2015
6 ÖZDEMIR ÖNER,ELMAS BAHRI - SENSITIZATION PREVALENCE OF ASTHMATIC CHILDREN TO AIRBORNE AND FOOD ALLERGENS IN SAKARYA PROVINCE OF TURKEY - ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY - Vol.115 - pp.A50-A50 - ISSN : 1534-4436 - DOI : WOS:000365611100129 - 2015
7 DÜNDAR MUNİS,KURTOĞLU SELİM,ELMAS BAHRİ,DEMİRYILMAZ FATMA,CANDEMİR ZUHAL,DURAK AHMET CANDAN,ÖZKUL YUSUF - A Case with Adducted Thumb and Club Foot Syndrome - Clinical Dysmorphology - pp.10 - ISSN : 0962-8827 - DOI : 10.1097/00019605-200110000-00012 - 2001
8 KUMANDAŞ SEFER,GÜMÜŞ HAKAN,KURTOĞLU SELİM,ELMAS BAHRİ,KONTAŞ OLGUN - Cohen Syndrome with Acanthosis Nigricans and Insulin Resistance - J Pediatr Endocrinol Metab. - Vol.6 - pp.807-810 - ISSN : 0334-018X - 2001
1.7-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 Aydemir, O; Ozozen, ES; Elmas, B; Caha, V; - A Rare Infectious Agent: Elizabethkingia anophelis; Second Case Reported from Turkey - KONURALP TIP DERGISI - Vol.14 - pp.168 - ISSN : 1309-3878 - DOI : 10.18521/ktd.977806 - 2022 - English - Article - 2022 - WOS:000821639100023
2 Öner ÖZDEMİR, Bahri ELMAS, Mehmet Cemal DÖNMEZ, Hüseyin SÜTLÜOĞLU - Convalescent (Immune) Plasma Followed by Intravenous Immunoglobulin Infusion in an Adolescent with Severe COVID-19 - Duzce Med J - Vol.23 - pp.221 - DOI : 10.18678/dtfd.938269 - 2021
3 Ozdemir, O; Bozkurt, HB; Elmas, B; - Omalizumab's role in the treatment of steroid dependent malignant idiopathic anaphylaxis - TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS - Vol.52 - pp.105-107 - ISSN : 1306-0015 - DOI : 10.5152/TurkPediatriArs.2017.2262 - English - Article - 2017 - WOS:000403907400010
4 ÖZDEMIR ÖNER,ELMAS BAHRİ - Mold Allergy and Immunotherapy - ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI, - Vol.15 - pp.61-72 - ISSN : 1308-9234 - DOI : 10.21911/aai.4038 - 2017
5 Elmas, B; Ozdemir, O; Aydin, DB; - Anaphylaxis Development after Intravenous Injection of Cow's Milk - JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN MEDICINE-JAREM - pp.95-98 - ISSN : 2146-6505 - DOI : 10.5152/jarem.2017.1045 - English - Article - 2017 - WOS:000409991900011
6 Kosecik, M; Dogan, N; Elmas, B; - Arteriovenous fistula between descending aorta and left inferior pulmonary vein: Closure with vascular plugs - TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY - pp.151-153 - ISSN : 1016-5169 - DOI : 10.5543/tkda.2015.28235 - English - Article - 2016 - WOS:000375094600010
7 ÖZDEMIR ÖNER,ELMAS BAHRİ - New Developments in the Diagnosis and Therapy of Allergic Rhinitis. - ASTIM ALLERJI IMMUNOLOJI - Vol.15 - pp.1-16 - ISSN : 1308-9234 - DOI : 10.21911/aai.5033 - 2016
1.8-BİLİMSEL MAKALE ÇEVİRİSİ :
1 ÖZDEMIR ÖNER,ELMAS BAHRİ - Correlation Between Prevalence of Allergic Rhinitis and Certain Diseases. - MOJ Immunology - Vol.2 - pp.42-42 - ISSN : 2373-4442 - DOI : 10.15406/moji.2015.02.00042 - 2015
2 KÖSECIK MUSTAFA,ELMAS BAHRİ - Isolated Quadricuspid Aortic Valve Referred with Diagnosis of Rheumatic Carditis. - Indian Heart Journal - Vol.67 - pp.459-461 - ISSN : 00194832 - DOI : 10.1016/j.ihj.2015.06.009 - 2015
3 ÖZDEMIR ÖNER,ELMAS BAHRİ - Recurrent Sinusitis and Periorbital Cellulitis Secondary to Congenital Zuckerkandl Dehiscence - MOJ Immunology - Vol.1 - pp.27-27 - ISSN : 2373-4442 - DOI : 10.15406/moji.2014.01.00027 - 2014
4 KUMANDAS SEFER, ELMAS BAHRİ, ÜZÜM KAZIM, COSKUN ABDÜLHAKIM, FINDIK MUSTAFA - Çocukluk Çagında Nörobrusellozis Vaka Takdimi. - Türkiye Klinikleri Pediatri - Vol.12 - pp.36-41 - ISSN : 1300-0381 - 2003
5 KURTOGLU SELIM,AKÇAKUS MUSTAFA,GÜNES TAMER,ELMAS BAHRİ,KENDIRCI MUSTAFA,BAYRAM FAHRI,KELESTIMUR FAHRETTIN - Gebelikte Propiltiurasil Verilen Anne Bebeginde Geçici Hipotiroidi. - Endokrinolojide Yönelisler - Vol.11 - pp.131-133 - ISSN : 1300-7017 - 2002
6 GÜMÜS HAKAN,KURTOGLU SELIM,KUMANDAS SEFER,ELMAS BAHRİ,KONTAS OLGUN - Akantosis Nigrikans ve Insülin Direnci ile Birlikte Cohen Sendromu: Bir Vaka Takdimi - Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Dergisi - Vol.44 - pp.251-254 - ISSN : 0010-0161 - 2001
7 KUMANDAS SEFER,ERDOGAN RECEP,ELMAS BAHRİ - Nöromyelitis Optika (Devic Hastalıgı): Iki Vakanın Takdimi. - Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Dergisi - Vol.44 - pp.82-87 - ISSN : 0010-0161 - 2001
8 ERDOGAN RECEP, KUMANDAS SEFER, ELMAS BAHRİ - Iki kardeste Izole Tip I lissensefali - Yeni Tıp Dergisi - Vol.18 - pp.14-17 - ISSN : 1300-2317 - 2001
9 ELMAS BAHRİ, KURTOGLU SELIM, KUMANDAS SEFER, KENDIRCI MUSTAFA, ERDOGAN RECEP, KARAHAN ÖKKES IBRAHIM - Bos Sella ve Parsiyel Büyüme Hormonu Eksikligi ile Birlikte Giden Piknodisostosis Vakası. - Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Dergisi - Vol.43 - pp.379-383 - ISSN : 0010 - 0161 - 2000
10 ELMAS BAHRİ, POYRAZOGLU MUAMMER HAKAN, BIRICIK SAMI SELÇUK - Sjögren-Larsson Sendromu: Olgu Sunumu. - Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi - Vol.9 - pp.47-49 - ISSN : 1300-0381 - 2000
11 ELMAS BAHRİ, KUMANDAS SEFER ,ÖZTÜRK MUSTAFA KÜRSAT, KENDIRCI MUSTAFA, ERDOGAN RECEP, ÇIFTÇI AHMET - Kronik Rekürren Multifokal Osteomiyelit: Bir Vaka Takdimi - Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Dergisi - Vol.43 - pp.68-72 - ISSN : 0010 - 0161 - 2000
12 ERDOGAN RECEP,KUMANDAS SEFER,ELMAS BAHRİ - Fokal Kortikal Heterotopi: Olgu Sunumu. - Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi - Vol.9 - pp.109-112 - ISSN : 1300-0381 - 2000
13 ELMAS BAHRİ,KUMANDAS SEFER,ERDOGAN RECEP,ÇIFTÇI AHMET,KISAARSLAN ALI FATIH - Crouzon Sendromu: Iki Vakanın Sunumu - Yeni Tıp Dergisi - Vol.17 - pp.87-89 - ISSN : 1300-2317 - 2000
14 PATIROGLU TÜRKAN,ÖZDEMIR MEHMET AKIF, ELMAS BAHRİ,PATIROGLU TAHIR ERCAN,ERDOGAN RECEP,COSKUN ABDÜLHAKIM - Over Kaynaklı Disgerminom ile Birlikte Mayer-Rokitansky- Küster-Hauser Sendromu: Bir Vaka Takdimi. - Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Dergisi - Vol.42 - pp.533-538 - ISSN : 0010 - 0161 - 1999
15 PATIROGLU TÜRKAN, ÖZDEMIR MEJHMET AKIF, ELMAS BAHRİ, PATIROGLU TAHIR ERCAN, GÜNEY ERCIHAN, ERDOGAN RECEP - Nazofarinks Karsinomu ve Lökomoid Reaksiyon - Yeni Tıp Dergisi - Vol.16 - pp.332-334 - ISSN : 1300-2317 - 1999
16 ÇIFTÇI AHMET,ARSLAN DURAN,ELMAS BAHRİ,NARIN NAZMI,YÜKSEL SABAN,ÜZÜM KAZIM,GÜR CELAL - Tüberküloza Baglı Ileus: Bir Olgu Sunusu - Erciyes Tıp Dergisi - Vol.20 - pp.94-97 - ISSN : 2149-2247 - 1998
17 ARSLAN DURAN,ÇIFTÇI AHMET,ELMAS BAHRİ,NARIN NAZMI,YÜKSEL SABAN,AYDIN KÜRSAT - Akut Infantil Hemorajik Ödem: Olgu Sunumu - Erciyes Tıp Dergisi - Vol.20 - pp.225-227 - ISSN : 2149-2247 - 1998
18 YÜKSEL SABAN,ÇAKSEN HÜSEYIN,KUMANDAS SEFER,POYRAZOGLU MUAMMER HAKAN,ELMAS BAHRİ,ÇIFTÇI AHMET,AKAL ALI - Miyotonia Konjenita (Thomsen Hastalıgı). - Yeni Tıp Dergisi - Vol.15 - pp.287-289 - ISSN : 1300-2317 - 1998
19 YÜKSEL SABAN,ÇAKSEN HÜSEYIN,ÇIFTÇI AHMET,GÜLER EKREM,KURTOGLU SELIM,ELMAS BAHRİ, KISAARSLAN ALI FATIH - Weismann-Netter Sendromu - Türk Pediatri Arsivi - Vol.33 - pp.227-230 - ISSN : 1306 - 0015 - 1998
20 ÇAKSEN HÜSEYIN,KISAARSLAN ALI FATIH,YÜKSEL SABAN,NARIN NAZMI,ÇIFTÇI AHMET,ÇALIK MUSTAFA,ELMAS BAHRİ - Sturge-Weber Sendromu: Bilateral Serebral Lezyonu Olan Bir Vakanın Takdimi. - Yeni Tıp Dergisi - Vol.14 - pp.216-218 - ISSN : 1300-2317 - 1997
21 ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,GENÇ ERCAN,ÖZTÜRK MUSTAFA,ELMAS BAHRİ,DOGAN SÜKRÜ - Camptomelic Dysplasia: A case with Bifid Scrotum and Hypospadias - Erciyes Tıp Dergisi - Vol.18 - pp.201-204 - ISSN : 2149-2247 - 1996
1.9-SSCI, SCI-E, AHCI VE ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 Fatma Tugba Güvenç, Enes Salı, Sevinç Kalın, Bahri Elmas, Zekeriya İlçe - Renal abscess in childhood: a case report 6 years girl - New J Urol - Vol.17 - pp.58 - ISSN : 1305-2489 - DOI : 10.33719/yud.2022;17-1-972408 - 2022
2 Ayşe Hamde Çamdağ, Öner Özdemir, Bahri Elmas, Emine Kürt - Aşısız Mülteci Bir Çocukta Tetanos - Sakarya Tıp Dergisi / Sakarya Med - Vol.10 - pp.303 - DOI : 10.31832 smj.628046 - 2020
3 Bahri Elmas, Onur Bircan, Pınar Dervisoglu Çavdaroglu, Mehmet Fatih Orhan, Didem Altunsoy, Muhterem Duyu - Serebral Enfarktla Seyreden Çocukluk Çagı Santral Sinir Sistemi Tüberkülozu Olgusu - Journal of Biotechnology and Strategic Health Research - Vol.4 - pp.57 - 2020
4 Bahri Elmas, Onur Bircan, Gizem Ay, Öner Özdemir, Mustafa Büyükavcı - Tuberculosis Lymphadenitis in a Three Month Old Baby - J Biotechnol and Strategic Health Res. - Vol.3 - pp.148-152 - ISSN : 2587-1641 - DOI : 10.34084/bshr.597630 - 2019
5 Bahri Elmas, Gökçe Genç, Taha Mansur Daştan - A Case Of Pediatric Adenoviral Meningoencephalitis With Dural Sinus Thrombosis - J Biotechnol and Strategic Health Res. - Vol.3 - pp.143-147 - ISSN : 2587-1641 - DOI : 10.34084/bshr.597186 - 2019
6 Bahri Elmas, Onur Bircan - Pneumothorax Associated With Human Metapneumovirus Pneumonia - J Biotechnol and Strategic Health Res. - Vol.3 - pp.49-53 - ISSN : 2587-1641 - DOI : 10.34084/bshr.542556 - 2019
7 ELMAS BAHRİ, BİRCAN ONUR, YILDIZ TURAN, BÜYÜKAVCI MUSTAFA, ÖZDEMİR ÖNER - Astım Atağı Sırasında Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Pnömomediastinum ve Cilt Altı Amfizemi - Biyoteknolojik Stratejik Araştırmalar Dergisi - Vol.1 - pp.94-97 - ISSN : 2587-1641 - 2017
8 Engin AYDIN, Aysel YUCAK, Turan YILDIZ, Zekeriya İLÇE, Bahri ELMAS, Mustafa BÜYÜKAVCI, Dilek BİNGÖL AYDIN - Çocuklarda Nadir Bir Şilotoraks Nedeni: Gorham-Stout Sendromu - Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi - pp.1-4 - ISSN : 2148-3566 - DOI : 10.12956/tjpd.2018.375 - 2017
9 ELMAS BAHRİ,KANBUR NIHAT ATAHAN,ÖZDEMIR ÖNER - The Significance of Early Aggressive Treatment of Meningococcemia: Presentation of Four Cases. - Sakarya Medical Journal - Vol.7 - pp.104-107 - ISSN : 2146-409X - DOI : https://dx.doi.org/10.31832/smj.326930 - 2017
10 ELMAS BAHRİ,YILDIZ TURAN,ILÇE ZEKERIYA - A Rare Cause of Infantile Colic Differential Diagnosis:Acute AppendicitisIn A Three Months Old of Infants - Sakarya Medical Journal - Vol.7 - pp.108-111 - ISSN : 2146-409X - DOI : https://dx.doi.org/10.31832/smj.326932 - 2017
11 ELMAS BAHRİ,KILIÇ MEHMET,YAZAR HAYRULLAH - Beta-ketotiyolaz Eksikligi: Iki Vakanın Sunumu. - Klinik Tıp Bilimleri Dergisi - Vol.5 - pp.38-40 - ISSN : 2147-494X - 2017
12 ELMAS BAHRİ,GENÇ GÖKÇE,ÖZDEMIR ÖNER - Topikal Olarak Yumurta Beyazı Uygulanması Sonrasında Anafilaksi: Vaka Takdimi. - Klinik Tıp Bilimleri Dergisi - Vol.5 - pp.35-37 - ISSN : 2147-494X - 2017
13 ELMAS BAHRİ,BÖKE KOÇER GIZEM,ÖZDEMIR ÖNER - Intravenous Ascorbic Acid and Oral Methylene Blue Treatment in Prilocaine-Induced Methemoglobinemia: A Case Report. - Sakarya Medical Journal - Vol.6 - pp.245-248 - ISSN : 2146-409X - 2016
14 ELMAS BAHRİ, KÜRT EMINE, ÖZDEMIR ÖNER - Mad Honey Poisoning Associated with Hypotension and Bradycardia in the Late Period: Case Report. - Sakarya Medical Journal - Vol.6 - pp.166-169 - ISSN : 2146-409X - DOI : 10.5505/sakaryamedj.2016.88310 - 2016
15 ELMAS BAHRİ, TABANLI GÜLIN - Approach to Febrile Convulsion. - Sakarya Medical Journal - Vol.6 - pp.254-261 - ISSN : 2146-409X - DOI : 10.5505/sakaryamedj.2016.53315 - 2016
16 ÖZDEMIR ÖNER,ELMAS BAHRİ - Variable Prevalence of Allergic Rhinitis and Risk Factors Affecting the Prevalence. - The Turkish Journal of Ear Nose and Throat - Vol.26 - pp.371-382 - ISSN : 2602-4837 - DOI : 10.5606/kbbihtisas.2016.97059 - 2016
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 TİRYAKİ ÖZNUR; ELMAS BAHRİ - ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BİR BEDEN İÇİN ATAN ÜÇ KALP; ANNE, BEBEK, HEMŞİRE - 2022
2 TİRYAKİ ÖZNUR, ELMAS BAHRİ, BAYRAM ADİKE, ÖZDEMİR ÖNER - ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA YATAN COVID-19 TANILI HASTALARDA KULLANILAN HEMŞİRELİK TANILARININ İNCELENMESİ - 2022
3 Kisaarslan, FA; Gunduz, Z; Dusunsel, R; Poyrazoglu, HM; Saraymen, R; Elmas, B; Khanna, R; - ADVANCES IN PERITONEAL DIALYSIS - ADVANCES IN PERITONEAL DIALYSIS/1999, VOL 15 - Vol.15 - pp.273 - ISSN : 1197-8554 - English - Proceedings Paper - 1999 - WOS:000089525300056
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 DERVİŞOĞLU ÇAVDAROĞLU PINAR,ELMAS BAHRİ - Akut Myoperikardit Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi Tek Merkez Deneyimi - 2020
2 Pınar Dervişoğlu, Bahri Elmas, Mustafa Kösecik, Ş Pınar İşgüven, Mustafa Büyükavcı - Salusinler Obez çocuklarda kardiyovasküler tutulumun erken belirteçleri olabilir mi? - 2019
3 BAHRİ ELMAS - ASTIMLI ÇOCUKLARDA KAN AGIR METAL VE ESER ELEMENT DÜZEYLERI ILE ASTIM KONTROL VE SIDDETININ ILISKISI - 2017
4 BINGÖL AYDIN DILEK,ELMAS BAHRI,AYDIN ENGIN,ÖZDEMIR ÖNER,EREL ÖZCAN - Heavy metal levels and investigations of their effects on thiol/disulphide status in children with attention-deficit/ hyperactivity disorder - 2017
5 ELMAS BAHRİ,ALTINDİŞ MUSTAFA - Çocuklarda Akut Eksudatif Tonsillit Tedavisinde Ampirik Antibiyotik Ne Kadar Gerekli? - 2016
7.4-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA POSTER OLARAK SUNULAN VE YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Öner Özdemir, Halime Çiçek, Ece Cansu Okur, Bahri Elmas - 18 Aylık Bir Hastada Bokavirüs ve Rinovirüs Birlikteliğinde Gelişen Bronşiolit - 2019
2 Bahri Elmas, Gizem Ay, Öner Özdemir - BATINDA ASİT, NÖBET VE BAKTERİYEL SEPSİS KLİNİĞİ İLE SEYREDEN PARECHOVİRÜS PNÖMONİSİ - 2019
3 Bahri ELMAS*, Gökçe GENÇ*, Öner ÖZDEMİR - KIZ CİNSİYETTE XQ28 GEN DUPLİKA - 2019
4 İŞGÜVEN ŞÜKRİYE PINAR,DÖNMEZ ERSAVAŞ DİLEK,ERSAVAŞ MEHMET,ELMAS BAHRİ - Effects of Thyroid Autoimmunity on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Euthyroid Girls with Hashimoto’s Thyroiditis - 2017
5 Bahri Elmas, Onur Bircan, Öner Özdemir, Ali Fuat Erdem, Yakup Tomak, Burçin Halaçlı, Ertuğrul Güçlü, Yasemin Gündüz - ADÖLESAN BIR ANNEDE MORTAL SEYREDEN INFLUENZA A (H1N1) PNÖMONI VAKASI - 2017
6 Bahri Elmas, Mustafa Büyükavcı, Onur Bircan, Gökçe Genç, Mehmet Cemal Dönmez, Burçin Halaçlı, Yakup Tomak, Dilcan Kotan, Hamat Dheir - AKUT LENFOBLASTIK LÖSEMI TEDAVISI SIRASINDA GELIŞEN ÜÇ NADIR DURUM: VENOOKLUZIF HASTALIK, GUILLAIN-BARRÉ SENDROMU VE HEMOFAGOSITIK LENFOHISTIYOSITOZIS - 2017
7 BAHRİ ELMAS, ONUR BİRCAN - MEGASİSTİS MİKROKOLON İNTESTİNAL HİPOPERİSTALTİZM SENDROMU - 2017
8 BAHRİ ELMAS - BASİT FEBRİL NÖBETLİ HASTALARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİ VE NÖBET SÜRELERİ İLE İLİŞKİSİ - 2017
9 BAHRİ ELMAS, ÖNER ÖZDEMlR, ŞEYDA TOK - PATHOGENS IN ACUTE PEDIATRIC DIARRHEA AND ASSOCIATION BETWEEN NATURAL PROBIOTIC CONSUMPTION AND DIARRHEA SEVERITY - 2017
10 H. U n a l , F . G . Aslan , B. Elmas , O. Karabay, M.Köroğlu M. Altındiş - COMPARISON OF RAPID ASSAY AND MOLECULAR ASSAY FOR DIAGNOSIS OF VIRAL AGENTS CAUSING RESPIRATORY TRACT INFECTIONS - 2017
11 FATMA DURAN MEMİŞ, MURAT YÜCEL, YUSUF YÜRÜMEZ, BAHRİ ELMAS, YASEMİN YILDIZ KİRAZALDI - ACİL SERVİSTE PULMONER EMBOLİ TANISI ALAN HASTALARDA LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN TANISAL DEĞERİ - 2017
12 ELMAS BAHRI,ÖZDEMIR ÖNER - Evaluation of Socio-Demographic and Familial Factors in Childhood Intoxication. - 2016
13 ELMAS BAHRİ,KÖROĞLU MEHMET,TERZİ HÜSEYİN AGAH,ASLAN FERHAT GÜRKAN,MENEKŞE ENGİN,KÖSECİK MUSTAFA,ALTINDİŞ MUSTAFA - Acute Exudative Tonsillopharyngitis Epstein-Barr Virus, Herpesvirus And Adenovirus - 2016
14 ELMAS BAHRİ - Çocuk Acil Servisinde Akut Apandisit Tanısında Pediatrik Apandisit Skorlaması ve Ultrasonografinin Güvenilirliği - 2016
15 ELMAS BAHRI,ÖZDEMIR ÖNER - Anaphylactic Shock After Intravenous Injection Of Cow’s Milk. - 2015
16 ELMAS BAHRI,ÖZDEMIR ÖNER - Anaphylactic Shock After Intravenous Injection of Cow’s Milk. - 2015
17 ÖZDEMIR ÖNER,ELMAS BAHRI - Sensitization Prevalence of Asthmatic Children to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey - 2015
18 ÖZDEMIR ÖNER,ELMAS BAHRI - Sensitization Prevalence of Children 0 18 Year with Atopic Dermatitis to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey - 2015
19 ÖZDEMIR ÖNER,ELMAS BAHRI - Sensitization Prevalence of Children with Allergic Rhinitis to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey - 2015
20 Ozdemir O, Elmas B. - Prevalence Rate And Clinical Manifestations Of Hereditary Angioedema In Untested Blood Relatives Of The Hereditary Angioedema Patients In A Turkish. - 2015
21 ELMAS BAHRI,KUMANDAS SEFER,KURTOGLU SELIM,ERDOGAN RECEP - Weber-Christian Disease: A Case Report. - 1999
7.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Gizem Böke Koçer, Bahri Elmas, Şükriye Pınar İşgüven, Pınar Dervişoğlu Çavdaroğlu, Mehmet Köroğlu - Ötiroid Hashimoto Tiroiditli Pubertal Kız Hastalarda Erken Kardiyovasküler Hastalık Belirteçleri Olarak Salusin-α ve Salusin-β Düzeyleri - 2019
2 TOPTAN HANDE,SAĞCAN HASAN,AĞEL ESRA,ERTUNÇ YİĞİT MUSTAFA,KOROĞLU MEHMET,ELMAS BAHRİ,ŞENGİL AHMET ZEKİ,ALTINDİŞ MUSTAFA - YERLİ GELİŞTİRİLEN YENİ BİR LOOP-MEDİATED ISOTHERMALAMPLİFİCATİON PCR(LAMP-PCR) CİHAZI İLE GRUP ASTREPTOKOKLARIN HIZLI MOLEKÜLER TANISI - 2019
3 BİNGÖL AYDIN DİLEK,ELMAS BAHRİ,AYDIN ENGİN,ÖZDEMİR ÖNER,EREL ÖZCAN - Heavy metal levels and investigations of their effects on thiol/disulphide status in children with attention-deficit/ hyperactivity disorder - 2017
4 ELMAS BAHRİ - ASTIMLI ÇOCUKLARDA KAN AĞIR METAL VE ESER ELEMENT DÜZEYLERİ İLE ASTIM KONTROL VE ŞİDDETİNİN İLİŞKİSİ - 2017
5 ELMAS BAHRİ,TOK ŞEYDA,ÖZDEMİR ÖNER - Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi - 2016
6 BAŞAY ÖMER,KABUKÇU BAŞAY BÜRGE,ELMAS BAHRİ,ÖZTÜRK ÖNDER - Sınıf Öğretmenlerinin Çocukların Ruhsal Belirtilerini Tanıması, Ayırt Etmesi Ve Çocuk Psikiyatrisine Yönlendirme Tutumlarının Değerlendirilmesi - 2016
7 KABUKÇU BAŞAY BÜRGE,BAŞAY ÖMER,ELMAS BAHRİ,ÖZTÜRK ÖNDER - İlkokul Öğretmenlerinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle İlgili Bilgi DüzeylerininBelirlenmesi - 2016
8 ÖNER ÖZDEMİR , BAHRİ ELMAS - HEREDİTER ANJİOÖDEM KÖY TARAMASI: TANIDA NE KADAR GEÇ KALIYORUZ? - 2016
9 ELMAS BAHRİ,DÖNMEZ ERSAVAŞ DİLEK - Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı ve Mevsimsel Dağılımı - 2016
7.8-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA POSTER OLARAK SUNULAN VE YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Muhammed Mesut Nezir Engin, Emre Soyer, Bahri Elmas, Pınar Dervişoğlu Çavdaroğlu, Mehmet Fatih Orhan - Konvülziyonla Bulgu Veren Hipertansif Ensefalopati: Böbrek Adenokarsinomu Saptanan Bir Olgu - 2021
2 ÖZDEMİR ÖNER,ÇİÇEK HALİME,OKUR ECE CANSU,ELMAS BAHRİ - 18 Aylık Bir Hastada Bokavirüs ve Rinovirüs Birlikteliğinde Gelişen Bronşiolit - 2019
3 ELMAS BAHRİ,AY GİZEM,ÖZDEMİR ÖNER - BATINDA ASİT, NÖBET VE BAKTERİYEL SEPSİS KLİNİĞİ İLESEYREDEN PARECHOVİRÜS PNÖMONİSİ - 2019
4 Bahri Elmas, Gizem Böke Koçer, Şükriye Pınar İşgüven, Pınar Dervişoğlu Çavdaroğlu, Ceylan Bal, Gülsen Yılmaz, Cemil Nural - Ötiroid Hashimoto Tiroiditli Pubertal Kız Hastalarda Kardiyovasküler Risk Belirteçleri Olarak ADMA, SDMA, L-NMMA, Arjinin ve Sitrülin Düzeyleri - 2019
5 Bahri Elmas1, Gizem Böke Koçer1, Pınar Dervişoğlu Çavdaroğlu2, Şükriye Pınar İşgüven3 - Ötiroid Hashimoto Tiroiditli Hastalarda Metabolik Parametreler ve Otoimmünite Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - 2019
6 Bahri Elmas, Gizem Böke Koçer, Pınar Dervişoğlu Çavdaroğlu, Şükriye Pınar İşgüven, Mehmet Köroğlu - Ötiroid Hashimoto Tiroiditli Hastalarda Kardiyovasküler Hastalık Gelişiminde Yüksek Duyarlıklı C-reaktif Proteinin Rolü - 2019
7 Bahri Elmas, Onur Bircan, Didem Altunsoy, Muhterem Duyu - SEREBRAL ENFARKTLA SEYREDEN SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜBERKÜLOZU - 2019
8 Bahri Elmas, Onur Bircan, Aybars Özkan - ÜÇ AYLIK BEBEKTE PERFORE APANDİSİT - 2019
9 Bahri Elmas, Ayşegül Pala, Aybars Özkan - YENİDOĞANDA BUPİVAKAİNE BAĞLI GELİŞEN METHEMOGLOBİNEMİ - 2019
10 Ece Cansu Okur, Mehmet Fatih Orhan, Mustafa Büyükavcı, Bahri Elmas, Öner Özdemir, Zahir Şehmusoğlu - Nötropenik Enterokolit - 2019
11 Bahri Elmas, Pınar Dervişoğlu Çavdaroğlu, Gizem Ay, İrem Türkoğlu Kuzu, Öner Özdemir, Ayşegül Pala - Ateşten Bağımsız Taşikardi İle Acil Servise Başvuran Akut Miyokarditli Kız Hasta - 2019
12 Mehmet Kılıç, Bahri Elmas, Elif Şeker, Öner Özdemir - Kronik Rekürren Multifokal Osteomiyelit: Vaka Takdimi - 2018
13 Bahri Elmas, Gizem Ay, Öner Özdemir, Mustafa Büyükavcı, Mehmet Kılıç - Üç Aylık Bebekte Tüberküloz Lenfadenit - 2018
14 Bahri Elmas, Onur Bircan, Mehmet Kılıç - Trizomi 18 (Edwards Sendromu): Vaka Takdimi - 2018
15 Bahri Elmas , Mehmet Cemal Dönmez , Mustafa Büyükavcı - AKCİĞER TÜBERKÜLOZLU ÇOCUK HASTALARDA NADİR BİR KOMPLİKASYON: TÜBERKÜLOZ PERİTONİT - 2017
16 DURDURAN AYŞE HAMDE,ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER,KÖSECİK MUSTAFA,BÜYÜKAVCI MUSTAFA - Aşısız Mülteci bir Vakada Tetanoz - 2017
17 ELMAS BAHRİ,ÇİÇEK HALİME - Bakla Alımı Sonrasında Hemoliz ve Methemoglobinemi ile Başvuran Favizm Olgusu - 2017
18 ULUĞ NUJİN,CANER İBRAHİM,ŞEKER ELİF,ELMAS BAHRİ - Serum Fizyolojik, Klorheksidin ve Bariyer Film ile Enfekte Dekübit Ülserleri Olan Yenidoğanın Tedavisi - 2017
19 ULUĞ NUJİN,CANER İBRAHİM,KAYA DEMET,ELMAS BAHRİ - Nadir Rastlanan Bir Neonatal Fasiyal Asimetri Nedeni: Olgu Sunumu - 2017
20 KÖSECİK MUSTAFA,KAYA ÜNLÜ DEMET,ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER,BÜYÜKAVCI MUSTAFA - Tiner Aspirasyonu Sonrası Plevral Efüzyon - 2017
21 ELMAS BAHRİ,GENÇ GÖKÇE,BİRCAN ONUR,KILIÇ MEHMET,BÖKE KOÇER GİZEM,ÖZDEMİR ÖNER - Yanığa Bağlı Oluşan Bül Üzerine Yumurta Beyazı Uygulanması Sonrasında Gelişen Anjioödem Vakası - 2017
22 ALTINDİŞ MUSTAFA,ASLAN FERHAT GÜRKAN,KÖROĞLU MEHMET,ELMAS BAHRİ,ÜNAL HAVVA - Solunum Yolu Viral Etkenlerinin Tanısında Hızlı Testler - 2017
23 ELMAS BAHRİ,YILDIZ TURAN,YAZAR HAYRULLAH,İLÇE ZEKERİYA,BAL CEYLAN,ÖZBEK BETÜL - Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında Iki Yeni Oksidatif Stress Belirteci:Thiol/Disülfid Dengesi ve Dimetilarjinin Düzeyi - 2017
24 ELMAS BAHRİ,YILDIZ TURAN,İLÇE ZEKERİYA - Akut Apandisit Tanısı ile Opere Edilen Çocuklarda Preoperatif Hemogram, Biyokimyasal Testler ve Ultrasonografik Bulguların Histopatolojik Sonuçlarla Karşılaştırılması - 2017
25 ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER,YAZAR HAYRULLAH,BAL CEYLAN,ÖZBEK BETÜL,EREL ÖZCAN - Astımlı Çocuklarda Thiol/disülfid Dengesi, Total Antioksidan Kapasite, Total Oksidan Seviyesi ve Oksidatif Stres İndeksi Değerleri - 2017
26 YILDIZ TURAN,BİRCAN ONUR,ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER,BÜYÜKAVCI MUSTAFA - Astım Atağı Sırasında Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Pnömomediastinum ve Cilt Altı Amfizemi - 2017
27 ELMAS BAHRİ,GÜÇLÜ İNCİ,ÖREN AYŞE CEYDA,ERDOĞAN FURKAN - Ir-192 Kaynağı ile Oluşan Bir Radyasyon Kazasının Değerlendirilmesi - 2017
28 ELMAS BAHRİ,YILDIZ TURAN - Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında Pediatrik Apandisit Skoru, Akut Faz Reaktanları ve Ultrasonun Performanslarının Değerlendirilmesi - 2017
29 ÖZLEM AYDEMİR, BAHRİ ELMAS, ELİF ŞAHİN ÖZÖZEN, MEHMET KÖROĞLU, MUSTAFA ALTINDİŞ. - NADİR BİR ENFEKSİYON ETKENİ: ELİZABETHKİNGİA ANOPHELİS; TÜRKİYE’DEN İKİNCİ OLGU - 2017
30 USLU YUVACI HİLAL,TİRYAKİ ÖZNUR,KÖSE ELİF,ELMAS BAHRİ,CEVRİOĞLU ARİF SERHAN - Sağlık Çalışanlarının Anne Sütü ve Laktasyon Dönemi ile İlgili Bilgi Durumları - 2017
31 ELMAS BAHRİ,DÖNMEZ MEHMET CEMAL,BÜYÜKAVCI MUSTAFA - AKCİĞER TÜBERKÜLOZLU ÇOCUK HASTALARDA NADİR BİR KOMPLİKASYON: TÜBERKÜLOZ PERİTONİT - 2017
32 ELMAS BAHRİ,BÜYÜKAVCI MUSTAFA,BİRCAN ONUR,GENÇ GÖKÇE,DÖNMEZ MEHMET CEMAL,HALAÇLI BURÇİN,TOMAK YAKUP,DHEİR HAMAD - AKUT LENFOPLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN ÜÇ NADİR DURUM: VENOKLİZİF HASTALIK, GUİLLAİN-BARRE SENDROMU VE HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZİS - 2017
33 ELMAS BAHRİ,BİRCAN ONUR,ÖZDEMİR ÖNER,ERDEM ALİ FUAT,GÜÇLÜ ERTUĞRUL,GÜNDÜZ YASEMİN - ADÖLESAN BIR ANNEDE MORTAL SEYREDEN INFLUENZA A (H1N1) PNÖMONI VAKASI - 2017
34 ELMAS BAHRİ - BASİT FEBRİL NÖBETLİ HASTALARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİ VE NÖBET SÜRELERİ İLE İLİŞKİSİ - 2017
35 DURAN MEMİŞ FATMA,YÜCEL MURAT,YÜRÜMEZ YUSUF,ELMAS BAHRİ,YILDIZ YASEMİN - ACIL SERVISTE PULMONER EMBOLI TANISI ALAN HASTALARDA LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERININ TANISAL DEĞERI - 2017
36 MEMİŞ FATMA DURAN,YÜCEL MURAT,YÜRÜMEZ YUSUF,ELMAS BAHRİ,KİRAZALDI YASEMİN YILDIZ - ACIL SERVISTE PULMONER EMBOLI TANISI ALAN HASTALARDA LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERININ TANISAL DEĞERI - 2017
37 ULUĞ NUJİN,CANER İBRAHİM,KAYA DEMET,ELMAS BAHRİ - Nadir Rastlanan Bir Neonatal Fasiyal Asimetri Nedeni: Olgu Sunumu - 2017
38 ALTINDİŞ MUSTAFA,KARABAY OĞUZ,KÖROĞLU MEHMET,ASLAN FERHAT GÜRKAN,GÜÇLÜ ERTUĞRUL,KÜÇÜKKARA GÖKHAN,ELMAS BAHRİ - Sakarya Bölgesinde İki Kış Sezonu Süresince Belirlenen Solunum Yolu Viral Etkenleri - 2016
39 KÖSECİK MUSTAFA,DERVİŞOĞLU PINAR,ELMAS BAHRİ,İŞGÜVEN ŞÜKRİYE PINAR - Obez Çocuklarda Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) Düzeyleri ile Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki İlişki - 2016
40 ÖZDEMİR ÖNER,AYDIN ENGİN,ELMAS BAHRİ - Proktokolit Geliştiren Vakalarımızın Özellikleri - 2016
41 ELMAS BAHRİ,ÖZDEMİR ÖNER - Besin Allerjisi Olan Çocukların Değerlendirilmesi - 2016
42 ELMAS BAHRİ,KOZACIOĞLU BEHİYE - Beta Ketotiyolaz Eksikliği - 2016
43 ELMAS BAHRİ,ULUĞ NUJİN,YILDIZ TURAN - Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında Ultrasonografi ve Akut Faz Reaktanlarının Rolü - 2016
44 ŞENEL UFUK,ELMAS BAHRİ,DEMİR OSMAN - Enürezis Nokturna Tedavisinde Desmopressin ve Alarm Tedavisinin Birlikte Kullanımı - 2016
45 ELMAS BAHRİ,KÖSECİK MUSTAFA,İŞGÜVEN ŞÜKRİYE PINAR,BAL CEYLAN,ÖZBEK BETÜL - Obez Çocuklarda Oksidatif Stresin Yeni Bir Göstergesi Olarak Thiol/Disülfid Dengesi ve İnlamatuvar-Kardiyovasküler Belirteçler ile İlişkisi - 2016
46 ELMAS BAHRİ,ULUĞ NUJİN - Özkıyım Girişimi Nedeni ile Çocuk Acil Servise Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi - 2016
47 ELMAS BAHRİ,BAL CEYLAN,ÜNLÜ FATMAGÜL - Basit Febril Konvülziyonlu Hastalarda Thiol/Disülfid Dengesi ve Ağır Metal Düzeyleri - 2016
48 ELMAS BAHRİ,KANBUR ATAHAN - Meningokoksemide Erken Agresif Tedavinin Önemi: Dört Vakanın Sunumu - 2016
49 ELMAS BAHRİ,KÜRT EMİNE - Geç Dönemde Bradikardi ve Hipotansiyon Gelişen Deli Bal İntoksikasyonu: Olgu Sunumu - 2016
50 ELMAS BAHRİ,ERSAVAŞ DÖNMEZ DİLEK - Çocuk Zehirlenme Olgularında Sosyodemografik Ve Ailesel Etkenlerin Değerlendirilmesi - 2016
51 DEMİRAY TAYFUR,TOPÇU MÜCAHİDE,AYDEMİR ÖZLEM,KARAKEÇE ENGİN,KÖROĞLU MEHMET,ELMAS BAHRİ,ALTINDİŞ MUSTAFA - Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rolavirüs ve Adenovirüs Sıklığı:Sakarya - 2016
52 ELMAS BAHRİ,ERSAVAŞ DİLEK - Prilokaine bağlı methemoglobinemivakasında intravenöz askorbikasid ile birlikte oral metilen mavisikullanımı - 2016
53 ELMAS BAHRİ - İnfantil Kolik Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Neden: Üç Aylık Bebekte Akut Apandisit - 2016
54 ÖZDEMİR ÖNER,ELMAS BAHRİ,KILIÇ MUKADDES - Sakarya Yöresinde Allerjik Rinitli Çocukların Gıda Veİnhalan Allerjenlere Karşı Duyarlılık Prevalansı - 2015
55 KARADAĞ NİLGÜN,GÜRER GÜLİZ,FIRAT ATA MEHTAP,İŞBİR CANER,AKKUŞ İBRAHİM,ELMAS BAHRİ - Bir Yenidoğan Olgusunda Unilateral Pulmoner Agenezi - 2014
56 KARADAĞ NİLGÜN,AYBER BAĞIR ZUHAL,GÜRER GÜLİZ,ELMAS BAHRİ,TURCAN SİMA,CEYLANER SERDAR - Bir Yenidoğan Olgusunda Spondilokostaldizostoz Pulmoner Hipoplazi ve Fokomeli Birlikteliği - 2014
57 KARADAĞ NİLGÜN,AYDIN BANU,FIRAT ATA MEHTAP,ARSLAN ŞAHAN SONAY,GÜRER GÜLİZ,GÜLEÇOL GÜROL,AYBERK BAĞIR ZÜHAL,ELMAS BAHRİ - Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Pretermlerde Zeytin Yağı Kullanımı ve Kısa Dönem İzlem Sonuçları - 2014
58 KARADAĞ NİLGÜN,AYBER BAĞIR ZUHAL,FIRAT ATA MEHTAP,ELMAS BAHRİ,TURCAN SİMA,CEYLANER SERDAR - Bir Yenidoğan Olgusunda Tetra-Amelipulmoner Hipoplazi ve Renal Agenezi Birlikteliği - 2014
59 KARADAĞ NİLGÜN,AYBERK BAĞIR ZUHAL,ARSLAN ŞAHAN SONAY,FIRAT ATA MEHTAP,GÜRER GÜLİZ,GÜLEÇOL GÜROL,ELMAS BAHRİ - Geç Pretermlerde Surfaktan Tedavi Gereksiniminin Term Yenidoğanlarla Karşılaştırılması - 2014
60 KARADAĞ NİLGÜN,FIRAT ATA MEHTAP,GÜLEÇOL GÜROL,GÜRER GÜLİZ,ARSLAN ŞAHAN SONAY,AYBERK BAĞIR ZUHAL,ELMAS BAHRİ - Beslenme İntoleransı Olan Prematüre İnfantlarda Saccharomyces Boulardii Tedavisi: Prospektif Randomize Kontrollu Çalışma - 2014
61 KARADAĞ NİLGÜN,AYDIN BANU,FIRAT ATA MEHTAP,GÜLEÇOL GÜROL,GÜRER GÜLİZ,ARSLAN ŞAHAN SONAY,AYBER BAĞIR ZUHAL,ELMAS BAHRİ - Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Pretermlerde Nekrotizan Enterokolit Gelişimini Önlemede Profilaktik Probiyotik Kullanımı: Prospektif Randomize Çalışma - 2014
62 GÜRER GÜLİZ,AKTAŞ ÖZGÜR,KARADAĞ NİLGÜN,ELMAS BAHRİ - Sezaryen Doğum Sonrası Spontan Pnömotoraks: Olgusu Sunumu - 2014
63 KARADAĞ NİLGÜN,GÜLEÇOL GÜROL,ARSLAN ŞAHAN SONAY,ELMAS BAHRİ,AKKUŞ İBRAHİM - Umblikal Venöz Kateterizasyona Bağlı Hepatik Kanama Sonucu Gelişen Neonatal Kolestaz Olgusu - 2014
64 GÜRER GÜLİZ,FIRAT ATA MEHTAP,KARADAĞ NİLGÜN,ELMAS BAHRİ - Ağır Asfiksi ve Pulmoner Hipertansiyonu Olan Bir Yenidoğan Olgusunda Sildenafil Tedavisi - 2014
65 KARADAĞ NİLGÜN,FIRAT ATA MEHTAP,GÜLEÇOL GÜROL,ARSLAN ŞAHAN SONAY,AYBER BAĞIR ZUHAL,ELMAS BAHRİ - Yenidoğanda Masif Kanamaların Durdurulmasında Traneksamik Asit Kullanımı - 2014
66 KARADAĞ NİLGÜN,GÜLEÇOL GÜROL,İŞBİR CANER,AYBERK BAĞIR ZUHAL,GÜRER GÜLİZ,ELMAS BAHRİ - Bart’s Sendromu ve Duodenalatrezi Birlikteliği: Olgu Sunumu - 2014
67 ELMAS BAHRİ,TENGİROĞLU M HAZIM - Sturge-Weber Sendromu: Vaka Takdimi - 2002
68 KENDİRCİ MUSTAFA,KURTOĞLU SELİM,ELMAS BAHRİ,KUYUCU TAMER,VARYENLİ NURTEN - Çocukluk Çağı Diyabeti: 190 Vakanın Değerlendirilmesi - 2000
69 GÜMÜŞ HAKAN,KURTOĞLU SELİM,KUMANDAŞ SEFER,ELMAS BAHRİ,KONTAŞ OLGUN - Akantozis Nigrikans Ve İnsülin Direnci İle Birlikte Cohen Sendromu - 2000
70 ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,GÜNEŞ TAMER,ÇETİN NEŞİDE,ÖZTÜRK FİGEN,KURTOĞLU SELİM,AKÇAKUŞ MUSTAFA,ARAR M,ELMAS BAHRİ - Yenidoğanda Otopsinin Önemi - 2000
71 AKÇAKUŞ MUSTAFA,DEMİR FERUNDA,GÜNEŞ TAMER,ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,ELMAS BAHRİ - Nadir Bulguları İle Bir Trizomi 18 (Edward’s Sendromu) Vakası - 2000
72 ELMAS BAHRİ,ÇETİN NEŞİDE,ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,GÜNEŞ TAMER - Asfiktik Bebeklerde Antitrombin III Düzeyleri ve Antitrombin III’ün Dissemine İntravasküler Koagülasyon ile İlişkisi - 2000
73 GÜNEŞ TAMER,ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,KÖSE SEMA KADER,ÇETİN NEŞİDE,KURTOĞLU SELİM,ELMAS BAHRİ - Asfiktik Yenidoğan Bebeklerde Plazma Ve Beyin-Omurilik Sıvısı Nitrik Oksid Düzeyleri - 2000
74 ÇETİN NEŞİDE,ÇETİŞLİ ÖMER,ELMAS BAHRİ,GÜNEŞ TAMER - Respiratuvar Distres Sendromlu Bebeklerin Endojen Kortizol Yanıtları - 2000
75 ELMAS BAHRİ,KURTOĞLU SELİM,KUMANDAŞ SEFER,KENDİRCİ MUSTAFA,ERDOĞAN RECEP - Parsiyel Empty Sella ve Parsiyel Büyüme Hormonu Eksikliği ile Birlikte Giden Piknodisostosis Vakası - 1999
76 ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,GÜNEŞ TAMER,ÇETİN NEŞİDE,PER HÜSEYİN,KURTOĞLU SELİM,ELMAS BAHRİ - Perinatal Asfiksili 270 Bebeğin Değerlendirilmesi - 1998
77 ERDOĞAN RECEP,ÜZÜM KAZIM,KENDİRCİ MUSTAFA,GÜNDÜZ ZÜBEYDE,KUMANDAŞ SEFER,ELMAS BAHRİ,ÇİFTÇİ AHMET - Psödohipoparatiroidi (PHP) İle Eritema Multiforme ve İnterstisyel Nefrit Birlikteliği - 1998
78 ÇİFTÇİ AHMET,KUMANDAŞ SEFER,ELMAS BAHRİ,ERDOĞAN RECEP,KARAKÜKÇÜ MUSA - CMV’ye Bağlı Gelişen Tip I Lissensefali ve West Sendromu: Üç Olgunun Sunumu - 1998
79 ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,ELMAS BAHRİ,ÇETİN NEŞİDE,PER HÜSEYİN,YILDIZLAR ŞEREF,GÜNEŞ TAMER - Poland Sendromu - 1998
80 ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,GÜNEŞ TAMER,PER HÜSEYİN,ÇETİN NEŞİDE,ELMAS BAHRİ - Yenidoğan Döneminde Septik Artrit (7 Olgunun Sunumu) - 1998
81 ÇİFTÇİ AHMET,KUMANDAŞ SEFER,ELMAS BAHRİ,ERDOĞAN RECEP - Rett Sendromu: Dört Olgunun Sunumu - 1998
82 ELMAS BAHRİ,ÇİFTÇİ AHMET,NARİN NAZMİ,KUMANDAŞ SEFER,ERDOĞAN RECEP,KENDİRCİ MUSTAFA - Mukopolisakkaridozlu İki Olgunun Sunumu - 1998
83 GÜNEŞ TAMER,ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,YILDIZLAR ŞEREF,PER HÜSEYİN,İLTEN ALİ,ELMAS BAHRİ - Kısa Kosta-Polidakdili Sendromu (Bir Olgu Sunumu) - 1998
84 ELMAS BAHRİ,NARİN NAZMİ,ÜZÜM KAZIM,ÇİFTÇİ AHMET,ERDOĞAN RECEP,ÜSTÜNBAŞ HASAN BASRİ,GÜLER EKREM - Kayseri Bölgesinde 1990-1997 Yılları Arasında Akut Romatizmal Ateş Halen Ciddi Bir Problem mi - 1998
85 ELMAS BAHRİ,ÖZTÜRK MUSTAFA KÜRŞAT,KUMANDAŞ SEFER,ERDOĞAN RECEP,MURATALDI SELMİN - Kabakulak Sırasında Guillain Barre Sendromu:Olgu Sunumu - 1998
86 ELMAS BAHRİ,ÇETİN NEŞİDE,ÖZTÜRK MEHMET ADNAN,ERDOĞAN RECEP,KURTOĞLU SELİM,GÜNEŞ TAMER - Prematüre Bir Yenidoğanda Aplasia Kutis Konjenita - 1998
87 GÜLER EKREM,PATIROĞLU TÜRKAN,ÖZDEMİR MEHMET AKİF,KENDİRCİ MUSTAFA,KISAARSLAN ALİ FATİH,ERDOĞAN RECEP,ELMAS BAHRİ - Beta Talassemi Majörlü Hastalarda Tiroid Fonksiyonları - 1998
88 ÇİFTÇİ AHMET,ÜSTÜNBAŞ HASAN BASRİ,NARİN NAZMİ,PATIROĞLU TÜRKAN,ÜZÜM KAZIM,KILIÇ H,ELMAS BAHRİ,ERDOĞAN RECEP - Aktif Romatizmal Kardit Seyrinde İnterlökin -1alfa, Tümör Nekrozis Faktör-Alfa, Lenfosit Alt Grupları ve Neopterin Düzeyleri - 1998
89 GÜLER EKREM,PATIROĞLU TÜRKAN,ÖZDEMİR MEHMET AKİF,KENDİRCİ MUSTAFA,ERDOĞAN RECEP,KISAARSLAN ALİ FATİH,ELMAS BAHRİ - Beta Talassemi Majörlü Hastalarda Glukoz Metabolizmasının Değerlendirilmesi - 1998
90 ELMAS BAHRİ,ÇETİN NEŞİDE,ERDOĞAN RECEP,KURTOĞLU SELİM,GÜNEŞ TAMER - Yenidoğan Konvülziyonlarının Etyolojik Olarak Değerlendirilmesi - 1998
91 YÜKSEL ŞABAN,ÇİFTÇİ AHMET,KURTOĞLU SELİM,POYRAZOĞLU MUAMMER HAKAN,KONTAŞ OLGUN,ELMAS BAHRİ - Kosta Anomalisi İle Birlikte Vacterl Kompleksi(Bir Vaka Takdimi) - 1997
3.4-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 Mehmet Fatih Orhan, Bahri Elmas - FROM BASIC TO CLINICAL COVID-19 - Sakarya Üniversitesi Yayınları - pp.525-557 - 2023
2 ORHAN MEHMET FATİH, ELMAS BAHRİ - A'dan Z'ye COVID-19 - Akademisyen Yayınevi - pp.211 - 2021
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 BAP - Vol.16000 TL - 2014-08-06-016 - 2014
9.10-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi - 2022
2 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Dergisi - 2021
3 Cardiology in Young - 2019
4 Pediatric Pulmonology - 2019
5 Pediatric Pulmonology - 2017
6 Cardiology in the Young - 2017
7 Journal of Biotechnology and Strategic Health Research - 2017
8 Journal of humanrhythm - 2015
9.12-ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Endokrynologia Polska - 2017
2 Journal of International Medical Research - 2017
9.13-DİĞER ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK :
1 Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi - 2019
2 Journal of Biotechnology and Strategic Health Research - 2019
3 Journal of Biotechnology and Strategic Health Research - 2019
4 Journal of Biotechnology and Strategic Health Research - 2019
5 Journal of Biotechnology and Strategic Health Research - 2019
6 Journal of Biotechnology and Strategic Health Research - 2019
7 SAKARYA MEDICAL JOURNAL - 2017
8 Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi - 2017
9 Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi - 2017
10 Sakarya Tıp Dergisi - 2017
11 ONLINE TÜRK SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ - 2017
10.4-ULUSLARARASI KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, KONFERANS, FESTİVAL GİBİ ETKİNLİKLERİN BİLİM/SANAT/TASARIM KURULU TARAFINDAN VERİLEN ÖDÜL (ADINA BELGE DÜZENLENEN ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURABİLİR) :
1 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN ÜÇ NADİR DURUM: VENOOKLUZİF HASTALIK, GUİLLAİN BARRE SENDROMU VE HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZİS - ÇOCUK ALLERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ - 2017
2 AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN ÜÇ NADİR DURUM: VENOOKLUZİF HASTALIK, GUİLLAİN BARRE SENDROMU VE HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOZİS - ÇOCUK ALERJİ VE ASTIM AKADEMİSİ DERNEĞİ - 2017
3 IPIC 2015 confirmation of a travel grant - INTERNATIONAL PATIENT ORGANISATION FOR PRIMARY IMMUNODEFICIENCIES - 2015
12.1-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK TEZİ İÇİN :
1 Çocuklarda akut apandisit tanısında serum iskemi modifiye albümin ve solubl ürokinaz plazminojen aktivatör reseptör düzeyleri - Onur Bircan - Sakarya Üniversitesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - 2020
2 Obez çocuklarda erken kardiyovasküler risk belirteçleri olarak adropin, asimetrik dimetil arjinin, simetrik dimetil arjinin ve N-monometil-l-arjinin düzeyleri - Halime Çiçek - Sakarya Üniversitesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - 2020
3 Ötiroid Haşimato Tiroiditli Pübertal Kız Hastalarda Erken Kardiyovasküler Risk Belirteçleri Olarak Salusin Alfa ve Salusin Beta Düzeyleri - Gizem Böke - Sakarya Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - 2019
4 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA ESER ELEMENT DÜZEYLERİ VE ESER ELEMENTLERİN THİOL DİSÜLFİD DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ - DİLEK BİNGÖL AYDIN - ISSN : BAHRİ ELMAS - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI - 2016
13.1-LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 SPSS veri girişi - ISSN : 1 - 1 - 2024
2 SPS ile basit istatistik yöntemler - pp.T - ISSN : 1 - 1 - 2024
3 Çocuk Sağlığı İzlemi - pp.1506 - ISSN : 1 - 1 - 2023
4 Arş. Gör. Dr. Duygu Acar Bahçıvan (Kruplu Çocuk Hastaya Yaklaşım) - pp.1506 - ISSN : 1 - 1 - 2023
5 Arş. Gör. Dilşah Zorkun (Vaka Sunumu: Aort Koarktasyonu) - pp.1506 - ISSN : 1 - 1 - 2023
6 Arş. Gör. Simge Horoz Biçer (Vaka Sunumu: Henöch Schönlein Purpurası) - pp.1506 - ISSN : 1 - 1 - 2023
7 Arş. Gör. Fatmagül Aktaş (Vaka Sunumu: Pnömoni) - pp.1506 - ISSN : 1 - 1 - 2023
8 Çocuklarda Raşitizm - pp.1506 - ISSN : 1 - 1 - 2022
9 Çocuklarda KİBAS Tanı ve Tedavisi - pp.1506 - ISSN : 1 - 1 - 2022
10 Kafa Travmasına Yaklaşım - pp.1506 - ISSN : 1 - 1 - 2022
11 Arş Gör Ayşe Merih Durmaz (Vaka Sunumu: Yabancı Cisim Aspirasyonu) - pp.1506 - ISSN : 1 - 1 - 2022
12 Arş. Gör. Didem Altunsoy (Metabolik Hastalıklara Yaklaşım) - pp.1506 - ISSN : 1 - 1 - 2022
13 Çocukluk Çağında Zehirlenmeler - pp.1506 - ISSN : 1 - 1 - 2022
14 Arş. Gör. Merve Güder (Vaka sunumu) - ISSN : 1 - 1 - 2022
15 Adenovirüs Meningoensefaliti - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
16 Suda Boğulmalar - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans/Doktora Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
17 KAFA İÇİ BASINÇ ARTIŞI SENDROMUNUN TEDAVİSİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
18 ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
19 SUNUM TEKNİKLERİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
20 ÇOCUK İSTİSMARI - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
21 ÜSYE - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
22 İLERİ YAŞAM DESTEĞİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
23 ACİL ÇOCUĞA YAKLAŞIM - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
24 İLK BİR YAŞTA BEBEK BESLENMESİNDE MEYVE SULARI - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
25 HFNC - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
26 İNFLUENZA PNÖMONİSİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
27 ACİLDE TRİAJ - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
28 TÜBERKÜLOZ - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
29 STATUS EPİLEPTİKUS - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
30 Sıvı Elektrolit Tedavisi - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
31 Solunum Yetmezliği - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
32 Zehirlenmeler - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
33 Acil Çocuğa Yaklaşım - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
34 Şok - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
35 Status Epileptikus - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Yüksek Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 Çocuklarda Temel Yaşam Desteği - ISSN : 1 - 1 - 2024
2 Çocuklarda İleri Yaşam Desteği - ISSN : 1 - 1 - 2024
3 Çocuk Sağlığı İzlemi - ISSN : 1 - 1 - 2024
4 Acil Çocuğu Yaklaşım - ISSN : 1 - 1 - 2024
5 Çocuklarda Sıvı Elektrolit Tedavisi - ISSN : 1 - 1 - 2024
6 Gastroenteritler ve Dehidratasyon - ISSN : 1 - 1 - 2024
7 Çocuklarda Şok - ISSN : 1 - 1 - 2024
8 Çocuklarda Zehirlenmeler - ISSN : 1 - 1 - 2024
9 Çocuklarda Temel Yaşam Desteği - ISSN : 1 - 1 - 2023
10 Çocuklarda İleri Yaşam Desteği - ISSN : 1 - 1 - 2023
11 Çocuk Sağlığı İzlemi - ISSN : 1 - 1 - 2023
12 Acil Çocuğa Yaklaşım - ISSN : 1 - 1 - 2023
13 Çocuklarda Sıvı Elektrolit Tedavisi - ISSN : 1 - 1 - 2023
14 Gastroenteritler ve Dehidratasyon - ISSN : 1 - 1 - 2023
15 Çocuklarda Şok - ISSN : 1 - 1 - 2023
16 Çocuklarda Zehirlenmeler - ISSN : 1 - 1 - 2023
17 Acil Çocuk Hastaya Yaklaşım - pp.T - ISSN : 1 - 1 - 2022
18 Çocuk Sağlığı İzlemi - pp.T - ISSN : 1 - 1 - 2022
19 Lokalize bulgusu olmayan ateş - pp.T - ISSN : 1 - 1 - 2022
20 Status epileptikus - pp.T - ISSN : 1 - 1 - 2022
21 Şok - ISSN : 1 - 1 - 2022
22 Temel yaşam desteği - pp.T - ISSN : 1 - 1 - 2022
23 Akut gastroenteritler - pp.T - ISSN : 1 - 1 - 2022
24 Febril nöbet - pp.T - ISSN : 1 - 1 - 2022
25 İleri yaşam desteği - pp.T - ISSN : 1 - 1 - 2022
26 Sıvı elektrolit tedavisi - pp.T - ISSN : 1 - 1 - 2022
27 Üst solunum yolu enfeksiyonları - pp.T - ISSN : 1 - 1 - 2022
28 ANTİ EPİLEPTİK İLAÇLAR VE UYGULAMA YOLLARI - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
29 GASTROENTERİTLER - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
30 STATUS EPİLEPTİKUS - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
31 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SAĞLAYABİLME - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
32 İLERİ YAŞAM DESTEĞİ SAĞLAYABİLME - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
33 EPİLEPSİLER - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
34 FEBRİL NÖBETLER - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
35 ÜSYE - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
36 NÖROLOJİK MUAYENE - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
37 ANTİEPİLEPTİK İLAÇLARIN UYGULANMASI - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
38 HİKAYE ALMA - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
39 DOĞRU LABORATUVAR İSTEMİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
40 Gastroenteritler - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
41 ABY - 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
42 KBY - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
43 İdrarın İncelenmesi - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
44 Nefrotik Sendrom - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
45 Genel ve soruna yönelik öykü alabilme - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
46 lAB İNCELEMESİ İÇİN FORM DOLDURMA - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
47 ANTİ EPİLEPTİK İLAÇLAR VE UYGULAMA YOLLARI - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
48 REÇETE DÜZENLEYEBİLME - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
49 DAMAR YOLU AÇABİLME - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
50 LOMBER PONKSİYON YAPABİLME - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
51 BİYOKİMYASAL TESTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2018
52 HEMATÜRİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
53 ZEHİRLENMELER - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
54 İDRARIN İNCELENMESİ - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
55 EPİLEPSİLER - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
56 ŞOK - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
57 NÖROLOJİK MUAYENE - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
58 KARIN AĞRISI - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
59 GASTROENTERİTLER - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
60 SIVI ELEKTROLİTLER - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
61 FEBRİL KONVÜLZİYONLAR - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
62 STATUS EPİLEPTİKUS - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
63 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SAĞLAYABİLME - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
64 İLERİ YAŞAM DESTEĞİ SAĞLAYABİLME - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2018
65 ÜSYE - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
66 BOĞMACA VE BENZERİ HASTALIKLAR - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2018
67 NEFROTİK SENDROM - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
68 ABY - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
69 KBY - 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2018
70 ÜST SOLUNUM YOLUNDA OBSTRÜKSİYONLA SEYREDEN DURUMLAR - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
71 ATAKSİLER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
72 ARTRİTLER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
73 ÜSYE (Adenoidit, Rinit, Krup, Nazofarenjit) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
74 PNÖMONİLER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
75 AGN - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
76 MENEJİT - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
77 BOĞMACA VE BENZERİ HASTALIKLAR - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
78 SEPSİS - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
79 KARIN AĞRISI - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
80 GULLİAN BARRE - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
81 MENİNGOKOK AŞILARI - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
82 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
83 NEFROTİK SENDROM - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
84 İDRAR İNCELEMESİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
85 ÜSYE (Krup, Sinüzit, Otit) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
86 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
87 GASTROENTERİTLER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
88 SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
89 ÇOCUKLARDA ŞOK - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
90 NÖROLOJİK MUAYENE - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
91 EPİLEPSİLER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
92 İLERİ YAŞAM DESTEĞİ SAĞLAYABİLME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
93 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SAĞLAYABİLME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
94 STATUS EPİLEPTİKUS - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
95 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
96 FEBRİL KONVULZİYONLAR - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
97 NEFROTİK SENDROM - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
98 İDRAR İNCELEMESİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
99 ÜSYE (Krup, Sinüzit, Otit) - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
100 KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
101 GASTROENTERİTLER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
102 SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
103 NÖROLOJİK MUAYENE - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
104 EPİLEPSİLER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
105 İLERİ YAŞAM DESTEĞİ SAĞLAYABİLME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
106 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SAĞLAYABİLME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
107 STATUS EPİLEPTİKUS - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2017
108 ÇOCUKLARDA TEMEL YAŞAM DESTEĞİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
109 ENSEFALİT - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
110 BİLİNCİ KAPALI ÇOCUĞA YAKLAŞIM - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2017
111 PROTEİNÜRİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
112 HEPATİTLER - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
113 SOLUNUM SIKINTISI - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
114 HEMATÜRİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2017
115 Genel ve soruna yönelik öykü alabilme - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
116 Genel ve soruna yönelik öykü alabilme - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
117 : Aydınlatma ve onam alabilme - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
118 : Aydınlatma ve onam alabilme - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
119 LABORATUVAR İNCELEMELERİ İÇİN FORM DOLDURMA - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
120 LABORATUVAR İNCELEMELERİ İÇİN FORM DOLDURMA - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
121 REÇETE DÜZENLEYEBİLME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
122 REÇETE DÜZENLEYEBİLME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
123 ADLİ OLGULARIN AYIRT EDİLMESİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
124 ADLİ OLGULARIN AYIRT EDİLMESİ - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
125 ÖLÜM BELGESİ DÜZENLEYEBİLME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
126 ÖLÜM BELGESİ DÜZENLEYEBİLME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
127 : Damar Yolu Açabilme - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
128 : Damar Yolu Açabilme - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
129 : Lomber Ponksiyon Yapabilme - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
130 : Lomber Ponksiyon Yapabilme - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
131 ADLİ RAPOR HAZIRLAYABİLME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
132 ADLİ RAPOR HAZIRLAYABİLME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
133 HASTALARI UYGUN BİÇİMDE SEVK EDEBİLME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
134 HASTALARI UYGUN BİÇİMDE SEVK EDEBİLME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
135 NAZOGASTRİK SONDA UYGULAYABİLME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
136 NAZOGASTRİK SONDA UYGULAYABİLME - 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2017
137 GENEL VE SORUNA YÖNELİK ÖYKÜ ALMA - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
138 GENEL VE SORUNA YÖNELİK ÖYKÜ ALMA - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
139 LABORATUVAR İNCELEMESİ İÇİN FORM DOLDURMA - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
140 LABORATUVAR İNCELEMESİ İÇİN FORM DOLDURMA - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
141 REÇETE DÜZENLEYEBİLME - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
142 REÇETE DÜZENLEYEBİLME - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
143 DAMAR YOLU AÇABİLME - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
144 DAMAR YOLU AÇABİLME - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
145 LOMBER PONKSİYON YAPABİLME - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
146 LOMBER PONKSİYON YAPABİLME - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2016
147 MENENJİT - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
148 PROTEİNÜRİ - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
149 AKUT GLOMERULONEFRİT - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
150 KARIN AĞRISI - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
151 SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
152 SEPSİS - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
153 Üst Solunum Yolu Enfeksşyonları - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
154 Boğmaca ve Benzeri Hastalıklar - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
155 Pnömoniler - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
156 Üst Solunum Yolunda Obstrüksiyonla Seyreden Durumlar - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
157 Solunum Sıkıntısı - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
158 Hepatitler - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
159 Artritler - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
160 Ensefalit - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
161 Hematüri - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
162 Dehidratasyon ve Tedavisi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
163 Zehirlenmelere Yaklaşım - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
164 Acil Çocuğa Yaklaşım - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
165 Guillain Barre Sendromu - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
166 Ataksiler - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
167 Gastroenteritler - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
168 Gastroenteritler - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2016
169 Bilinci Kapalı Çocuğa Yaklaşım - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2016
170 Akut Böbrek Yetmezliği - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
171 Akut Böbrek Yetmezlği - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
172 İdrarın İncelenmesi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
173 İdrarın İncelenmesi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
174 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
175 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
176 Nefrotik Sendrom - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
177 Nefrotik Sendrom - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
178 Nefritik Sendrom - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
179 Nefritik Sendrom - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
180 Febril Konvülziyonlar - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
181 Febril Konvülziyonlar - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2016
182 Gastroenteritler - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2016
183 Çocuklarda Şok - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2016
184 Çocuklarda Şok - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2016
185 Sıvı Elektrot Tedavisi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2016
186 Sıvı Elektrot Tedavisi - 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.4 - ISSN : 1 - 2016
187 Artritler - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
188 Septik Artrit - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
189 Ensefalit - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
190 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
191 Menenjit - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
192 Boğmaca ve Benzeri Hastalıklar - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
193 Pnömoniler - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
194 Üst Solunum Yolunda Obstrüksiyonla Seyreden Durumlar - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
195 Solunum Sıkıntısı - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
196 Karın Ağrısı - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
197 Hepatitler - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
198 Hematüri - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
199 Proteinüri - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
200 Akut Glomerulonefrit - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
201 Akut Gastroenterit ve Dehidratasyon - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
202 Guillain Barre Sendromu - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
203 Gastroenteritler - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
204 Gastroenteritler - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
205 Bilinci Kapalı Çocuğa Yaklaşım - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
206 Çocuklarda Şok - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
207 Çocuklarda Şok - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
208 Sıvı Elektrolit Tedavisi - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
209 Sıvı Elektrolit Tedavisi - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
210 Akut Böbrek Yetmezliği - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
211 Akut Böbrek Yetmezliği - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
212 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
213 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
214 İdrarın İncelenmesi - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
215 Nefrotik Sendrom - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
216 Nefrotik Sendrom - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
217 Nefritik Sendrom - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
218 Nefritik Sendrom - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
219 Ataksiler - 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2015
220 Menenjit - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
221 Pnömoniler - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
222 Akut Gastroenteritler - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
223 Boğmaca ve Benzeri Hastalıklar - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
224 Akut Glomerulonefrit - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
225 Proteinüri - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
226 Ensefalit - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
227 Tıbbi Etik - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
228 Sıvı Elektrolit Tedavisi - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
229 Sıvı Elektrolit Tedavisi - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
230 Sinüzit Otit - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
231 Sinüzit Otit - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
232 Şok - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
233 Şok - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
234 Hematürili Hastaya Yaklaşım - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
235 Hematürili Hastaya Yaklaşım - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
236 Krup - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
237 Krup - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
238 Nefritik Sendrom - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
239 Nefritik Sendrom - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
240 Nefrotik Sendrom - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
241 Nefrotik Sendrom - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
242 Akut Böbrek Yetmezliği - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
243 Akut Böbrek Yetmezliği - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
244 Nörolojik Muayene - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
245 Nörolojik Muayene - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
246 Hematüri - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - ISSN : 1 - 2014
13.4-EĞİTİM-SEMİNER-SERTİFİKA :
1 Bahri Elmas - ISSN : 0 - 0 - 2019 - 2020
2 Bahri Elmas - ISSN : 0 - 0 - 28 Ekim-25 Kasım 2018 - 2019
3 Bahri Elmas - ISSN : 0 - 0 - 28 Ekim-25 Kasım 2018 - 2019
4 Bahri Elmas - ISSN : 0 - 0 - 2019
5 Bahri Elmas - Sülük Uygulama Sertifikası - 28.10.2018-25.11.2018 - 2018
6 Bahri Elmas - Kupa Uygulama Sertifikası - 28.10.2018-25.11.2018 - 2018
7 BAHRİ ELMAS - TANIDAN TEDAVİYE ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA LABORATUVARIN KULLANIMI KURSU - 14.11.2018-14.11.2018 - 2018
8 BAHRİ ELMAS - 15. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ - 17.10.2018-20.10.2018 - 2018
9 BAHRİ ELMAS - 54. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ - 06.05.2018-09.05.2018 - 2018
10 BAHRİ ELMAS - 61. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ - 04.11.2018-08.11.2018 - 2018
11 BAHRİ ELMAS - 61. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ - 15.11.2017-19.11.2017 - 2017
12 BAHRİ ELMAS - ULUSLARARASI KATILIMLI XIV. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ - 18.10.2017-21.10.2017 - 2017
13 BAHRİ ELMAS - 53. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ - 14.05.2017-18.05.2017 - 2017
14 BAHRİ ELMAS - 5. PEDİATRİK PROBİYOTİK PREBİYOTİK AKADEMİSİ - 23.02.2017-26.02.2017 - 2017
15 BAHRİ ELMAS - DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI - 31.10.2016-18.11.2016 - 2016
16 BAHRİ ELMAS - 60. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ - 09.11.2016-13.11.2016 - 2016
17 BAHRİ ELMAS - XIII. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ - 05.10.2016-08.10.2016 - 2016
18 BAHRİ ELMAS - KURUMSAL GELİŞİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ - 04.06.2016-04.06.2016 - 2016
19 BAHRİ ELMAS - 52. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ - 15.05.2016-19.05.2016 - 2016
20 BAHRİ ELMAS - SAĞLIK BİLİMLERİNDE PROJE YAZMA EĞİTİMİ - 16.04.2016-16.04.2016 - 2016
21 BAHRİ ELMAS - 4. PEDİATRİK PROBİYOTİK PREBİYOTİK AKADEMİSİ - 25.02.2016-28.02.2016 - 2016
22 BAHRİ ELMAS - XII. ÇOCUK ACİL TIP VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ - 15.04.2015-19.04.2015 - 2015
23 BAHRİ ELMAS - ANTİBİYOTİK YÖNETİM PROGRAMI ÇALIŞTAYI - 16.06.2015-16.06.2015 - 2015
24 BAHRİ ELMAS - SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA PLANLAMASI VE BİLİMSEL MAKALE YAZIMI VERİDEN YAYINA MODÜL-II - 11.03.2015-11.03.2015 - 2015
25 BAHRİ ELMAS - TEMEL İYİ KLİNİK UYGULAMALAR ARAŞTIRMACI EĞİTİMİ - 16.01.2015-17.01.2015 - 2015
26 BAHRİ ELMAS - KRİTİK ÇOCUK HASTADA ULTRASONOGRAFİ KURSU - 16.04.2015-16.04.2015 - 2015
27 BAHRİ ELMAS - TIPTA ARAŞTIRMA VE VERİ ANALİZİ KURSU - 07.03.2015-08.03.2015 - 2015
28 BAHRİ ELMAS - ÇOCUK ACİL KURSU - 01.12.2014-24.12.2014 - 2014
29 BAHRİ ELMAS - ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ - 20.12.2014-21.12.2014 - 2014
30 BAHRİ ELMAS - 7TH WORLD CONGRESS ON PEDIATRIC INTENSIVE AND CRITICAL CARE - 04.05.2014-07.05.2014 - 2014
31 BAHRİ ELMAS - YENİDOĞAN MEKANİK VENTİLASYON - 16.12.2012-16.12.2012 - 2012
32 BAHRİ ELMAS - HASTANE DESTEK BİRİMLERİ VE ENFEKSİYON KONTROLÜ - 23.03.2012-24.03.2012 - 2012
33 BAHRİ ELMAS - ÇOCUK YOĞUN BAKIMI TEMEL EĞİTİM KURSU - 11.04.2011-04.05.2011 - 2011
34 BAHRİ ELMAS - 3. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ - 24.11.2011-26.11.2011 - 2011
35 BAHRİ ELMAS - 7. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ - 27.04.2011-01.05.2011 - 2011
36 BAHRİ ELMAS - VISITING SCHOLAR PROGRAM - 14.12.2010-21.12.2010 - 2010
37 BAHRİ ELMAS - NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMI EĞİTİMCİ BELGESİ - 01.12.2010-03.12.2010 - 2010
38 BAHRİ ELMAS - GELİŞİMSEL PEDİATRİ KURSU - 16.06.2009-16.06.2009 - 2009
39 BAHRİ ELMAS - SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI - 26.09.2009-01.11.2009 - 2009
40 BAHRİ ELMAS - 45. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ - 16.06.2009-21.06.2009 - 2009
41 BAHRİ ELMAS - UNEKO-17 - 27.04.2009-30.04.2009 - 2009
42 BAHRİ ELMAS - DR ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ” YENİDOĞAN GÜNLERİ” - 20.03.2009-21.03.2009 - 2009
43 BAHRİ ELMAS - 11. DAS EĞİTİM SEMİNERİ - 16.08.2008-16.08.2008 - 2008
44 BAHRİ ELMAS - 5. ULUSAL ÇOCUK SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI KONGRESİ - 04.05.2008-06.05.2008 - 2008
45 BAHRİ ELMAS - 43. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ - 16.05.2007-20.05.2007 - 2007
46 BAHRİ ELMAS - UNEKO 15 - 04.04.2007-07.04.2007 - 2007
47 BAHRİ ELMAS - YENİDOĞAN BEBEĞİN MEKANİKVENTİLASYONU KURSU - 04.04.2007-05.04.2007 - 2007
48 BAHRİ ELMAS - 50. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ FİN-TÜRK PEDİATRİ GÜNLERİ - 08.11.2006-12.11.2006 - 2006
49 BAHRİ ELMAS - NEONATAL RESÜSİTASYON PROGRAMIUYGULAYICI SERTİFİKASI - 24.10.2005-26.10.2005 - 2005
50 BAHRİ ELMAS - ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURSU - 7.6.2005-8.6.2005 - 2005
51 BAHRİ ELMAS - 2. ERCİYES ÇOCUK NÖROLOJİSİ GÜNLERİ - 17.03.2005-18.03.2005 - 2005
52 BAHRİ ELMAS - 2. ULUSAL ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM KONGRESİ - 08.06.2005-12.06.2005 - 2005
53 BAHRİ ELMAS - UNEKO 13 - 13.04.2005-17.04.2005 - 2005
54 BAHRİ ELMAS - 40. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ - 21.06.2004-25.06.2004 - 2004
55 BAHRİ ELMAS - 12. ULUSAL ALLERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ - 06.10.2004-10.10.2004 - 2004
56 BAHRİ ELMAS - 1. ERCİYES ÇOCUK NÖROLOJİ GÜNLERİ - 28.02.2003-01.03.2003 - 2003
57 BAHRİ ELMAS - 47. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ 3. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ 2. PEDİATRİ ASİSTANLARI KONGRESİ - 21.10.2003-23.10.2003 - 2003
58 BAHRİ ELMAS - 39. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ - 17.06.2003-22.06.2003 - 2003
59 BAHRİ ELMAS - 46. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ - 15.10.2002-19.10.2002 - 2002
60 BAHRİ ELMAS - 1. PEDİATRİK KBB KONGRESİ - 23.05.2001-25.05.2001 - 2001
61 BAHRİ ELMAS - 2. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ - 26.10.2001-29.10.2001 - 2001
62 BAHRİ ELMAS - 6. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ KONGRESİ - 27.09.2001-29.09.2001 - 2001
63 BAHRİ ELMAS - 10. ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ - 26.03.2000-30.03.2000 - 2000
64 BAHRİ ELMAS - NÖROMÜSKÜLER HASTALIKLARDA YENİLİKLER KURSU VE 2. ULUSAL ÇOCUK NÖROLOJİ KONGRESİ - 14.05.2000-16.05.2000 - 2000
65 BAHRİ ELMAS - TÜRK PEDİATRİ KURUMU XXXV. ULUSAL PEDİATRİ KONGRESİ - 19.05.1999-23.05.1999 - 1999
66 BAHRİ ELMAS - 43. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ - 20.09.1999-23.09.1999 - 1999
67 BAHRİ ELMAS - PEDİATRİDE YENİLİKLER - 20.09.1999-20.09.1999 - 1999
68 BAHRİ ELMAS - 6. ÇOCUK NEFROLOJİ EĞİTİM SEMİNERİ - 23.03.1998-23.03.1998 - 1998
69 BAHRİ ELMAS - XLII. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ - 25.06.1998-28.06.1998 - 1998
70 BAHRİ ELMAS - XV. GEVHER NESİBE TIP GÜNLERİ - 27.05.1997-30.05.1997 - 1997
18.1-ÜYELİKLER :
1 Milli Pediatri Derneği - Devam Ediyor - 2018
2 TÜRK PEDİATRİ KURUMU - DEVAM EDİYOR - 2017
3 TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ - DEVAM EDİYOR - 2001
18.4-AKADEMİK BİLGİLERİ :
1 Sakarya Üniversitesi - Tıp Fakültesi - 2018
2 Sakarya Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Doktor Öğretim Üyesi - 2014
15.9-KİŞİSEL ORCID NUMARASI ALINMASI :
1 https://orcid.org/0000-0001-9034-6109 - 2024
17.7-KOMİSYONLARDA ÜYELİK VE KALİTE ELÇİLİĞİ :
1 Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği - 2023
2 Tıp Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği - 2022
16.3-ULUSLARARASI AKADEMİK ORGANİZASYONLARDA (16.1’DE SAYILANLAR) MODERATÖRLÜK/OTURUM BAŞKANLIĞI :
1 4-7 Mart 2020 Uluslararası 2. Behçet Uz Çocuk Kongresi (Oturum Başkanlığı) - 2020
16.5-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYONLARDA (16.1’DE SAYILANLAR) MODERATÖRLÜK/OTURUM BAŞKANLIĞI :
1 59. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ - 2024
2 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Saglıgı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Immünoloji - Allerji Bilim Dalı Klinik Immünoloji Dernegi (KID) isbirligi ile Sonbahar Sempozyumu Programı 19 Ekim 2019 - Sakarya - 2019
16.7-UZMANLIK ALANI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI DERNEK ÜYELİĞİ :
1 Milli Pediatri Derneği - 2024
16.8-UZMANLIK ALANI İLE İLGİLİ ULUSAL DERNEK ÜYELİĞİ :
1 Türk Pediatri Kurumu - 2024
16.10-ALANI İLE İLGİLİ ULUSAL KURSA KATILIM :
1 İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi taraf ından 27-28 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Cinsel İstismar Olgularına Multidisipliner Yaklaşım ve Önlemler Çalıştayı - 2021
2 Mekanik Ventilatör Kursu - 2019
3 NRP Eğitimci Sertifikası - 2019
4 NRP Kurs Sorumlusu Kursu - 2019
5 Sülük Uygulama Kursu - 2018
6 Kupa Uygulaması - 2018
MAKALELER
The Place Of Thiol/Disulfide Homeostasis Parameters İn Acute Gallstone Cholecystitis Diagnosis
Magnetic resonance imaging findings in COVID-19-related anosmia
The Effect of The Covid-19 Pandemic on Emergency Service Home Service Calls Due to Home Accidents in Children Aged 0-6 in Sakarya, Türkiye?
A Rare Infectious Agent: Elizabethkingia anophelis; Second Case Reported From Turkey
Rapid Molecular Diagnosis of Group A Streptococcus with a Novel Loop Mediated Isothermal Amplification Method
Magnetic Resonance Imaging Findings in COVID-19-related Anosmia: Initial Results
Convalescent (Immune) Plasma Followed by Intravenous Immunoglobulin Infusion in an Adolescent with Severe COVID-19
Pentraxin 3 as a Marker for Cardiovascular Disease Risk in Overweight and Obese Children
Evaluation of ventricular repolarization variables in pediatric COVID-19
Evaluation of taste and smell disorders in pediatric COVID-19 Cases
Renal abscess in childhood: a case report 6 years girl
Magnetic Resonance Imaging Findings in COVID-19-related Anosmia: Initial Results
Thiol disulfide balance in children with vitamin B12 deficiency
New Oxidative Stress Markers Useful in the Diagnosis of Acute Appendicitis in Children Thiol/Disulfide Homeostasis and the Asymmetric Dimethylarginine Level
Evaluation of Electrocardiographic Changes and LaboratoryParameters in Pediatric COVID-19
A Case of Childhood Central Nervous System Tuberculosis with Concomitant Cerebral Infarction
Diagnostic Values of Laboratory and Imaging Methods for the Patients with Pulmonary Embolism in the Emergency Service
Aşısız Mülteci Bir Çocukta Tetanos
Özkıyım girişimi nedeni ile çocuk acil servise başvuran 18 yaş altı hastaların değerlendirilmesi
The Seroprevalence of Hand-Foot-Mouth Disease in Preschool Children
Place of Cholecystectomy in Children with Uncomplicated Gallstones
Aile Hekimi ve Pediatristlerin Gelenekselve Tamamlayıcı Tıbba (GETAT) Bakışı
Üç Aylık Bebekte Tüberküloz Lenfadenit
Salusin-α levels are negatively correlated with diastolic bloodpressure in children with obesity
A Mortal H1N1 Pneumonia Case in an Adolescent Mother
Dural Sinus Trombozu İle Seyreden PediatrikAdenoviral Meningoensefalit Vakası
Pnömotoraks İle Seyredenİnsan Metapnömovirüs Pnömonisi
Çocuklarda Nadir Bir Şilotoraks Nedeni: Gorham-StoutSendromu
Çocukluk Çağı Astımının Kontrol ve Şiddet Düzeyi ile Serum Çinko Düzeyleri Arasındaki İlişki
Asfiktik Bebeklerde Antitrombin III Düzeyleri ve Dissemine İntravasküler Koagülasyon’laİlişkisi
Aile Hekimleri, Pediatristler ve Eczacıların ProbiyotikKullanımları Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları
Risk Factors for Pilonidal Sinus Disease in Teenagers
Performance of Clinical Features, Acute Phase Reactants and Group A Streptococcus Rapid Test in Evaluation of the Etiologic Agents for Tonsillopharyngitis in Children
Astım Atağı Sırasında Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Pnömomediastinum ve Cilt Altı Amfizemi -
Thiol/disulfide Homeostasis as a Novel Indicator of Oxidative Stress in Children with Simple Febrile Seizures
Omalizumab’s role in the treatment of steroid dependent malignant idiopathic anaphylaxis
Anaphylaxis Development after Intravenous Injection of Cow’s Milk
Mold Allergy and Immunotherapy
Dynamic Thiol/Disulphide Homeostasis as a Novel Indicator of Oxidative Stress in Obese Children and its Relationship with Inflammatory-Cardiovascular Markers
Grup A Streptokokların Hızlı Moleküler Tanısında Loop-Mediated Isothermal Amplification PCR (LAMP-PCR)
Topikal Olarak Yumurta Beyazı Uygulanması Sonrasında Anafilaksi: Vaka Takdimi
A Rare Cause of Infantile Colic Differential Diagnosis:Acute AppendicitisIn A Three Months Old of Infants
Sensitization Prevalence of Children with Allergic Rhinitis for Inhalant and Food Allergens in the Province of Sakarya, Turkey
Prevalence and Clinical Manifestations of Hereditary Angioedema in Untested Close and Distant Blood Relatives of Hereditary Angioedema Index Patients in a City, Turkey
Usefulness Of Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) as an Inflammatory Biomarker in Obese Children
Beta-ketotiyolaz Eksikliği: İki Vakanın Sunumu
The Significance of Early Aggressive Treatment of Meningococcemia: Presentation of Four Cases
Approach to Febrile Convulsion
Variable Prevalence of Allergic Rhinitis and Risk Factors Affecting the Prevalence
Prevalence of Rotavirus and Adenovirus in Children with Acute Gastroenteritis
Arteriovenous Fistula Between Descending Aorta and Left Inferior Pulmonary Vein: Closure with Vascular Plugs
New Developments in the Diagnosis and Therapy of Allergic Rhinitis
Endogenous Cortisol Response in Infants with Respiratory Distress Syndrome
Intravenous Ascorbic Acid and Oral Methylene Blue Treatment in Prilocaine-Induced Methemoglobinemia: A Case Report
Mad Honey Poisoning Associated with Hypotension and Bradycardia in the Late Period: Case Report
Isolated Quadricuspid Aortic Valve Referred with Diagnosis of Rheumatic Carditis
Parasites in the Etiology of Pediatric Appendicitis
Correlation Between Prevalence of Allergic Rhinitis and Certain Diseases
Point Prevalence Studies Relating to Antibiotic Usage in Dr. Doğan Baran Pediatric Hospital
Recurrent Sinusitis and Periorbital Cellulitis Secondary to Congenital Zuckerkandl Dehiscence
Çocukluk Çağında Nörobrusellozis Vaka Takdimi
Gebelikte Propiltiurasil Verilen Anne Bebeğinde Geçici Hipotiroidi
Akantosis Nigrikans ve İnsülin Direnci ile Birlikte Cohen Sendromu: Bir Vaka Takdimi
Nöromyelitis Optika (Devic Hastalığı): İki Vakanın Takdimi
Cohen Syndrome with Acanthosis Nigricans and Insulin Resistance
İki kardeşte İzole Tip I lissensefali
A Case with Adducted Thumb and Club Foot Syndrome
Boş Sella ve Parsiyel Büyüme Hormonu Eksikliği ile Birlikte Giden Piknodisostosis Vakası
Kronik Rekürren Multifokal Osteomiyelit: Bir Vaka Takdimi
Crouzon Sendromu: İki Vakanın Sunumu
Fokal Kortikal Heterotopi: Olgu Sunumu
Sjögren-Larsson Sendromu: Olgu Sunumu
Yenidoğanlarda Toksoplazma Antikor Prevalansı ve Konjenital Toksoplazma Enfeksiyonu Sıklığı
Nazofarinks Karsinomu ve Lökomoid Reaksiyon
Over Kaynaklı Disgerminom ile Birlikte Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser Sendromu: Bir Vaka Takdimi
Tüberküloza Bağlı İleus: Bir Olgu Sunusu
Miyotonia Konjenita (Thomsen Hastalığı)
Akut İnfantil Hemorajik Ödem: Olgu Sunumu
Weismann-Netter Sendromu
Prematüre Bebeklerde K Vitamini Eksikliğinin PIVKA II Düzeyleriyle Araştırılması
Sturge-Weber Sendromu: Bilateral Serebral Lezyonu Olan Bir Vakanın Takdimi
Camptomelic Dysplasia: A case with Bifid Scrotum and Hypospadias
BİLDİRİLER
ÇOCUK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BİR BEDEN İÇİN ATAN ÜÇ KALP; ANNE, BEBEK, HEMŞİRE
ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA YATAN COVID-19 TANILI HASTALARDA KULLANILAN HEMŞİRELİK TANILARININ İNCELENMESİ
Akut Myoperikardit Tanılı Hastaların Değerlendirilmesi Tek Merkez Deneyimi
Pediyatrik COVID-19 Olgularında Tat ve Koku Bozukluklarının Değerlendirilmesi
Verapamil İntoksikasyonu Olgu Sunumu
MIS-C Tablosu Gelişen ve Tosilizumab Uygulanan COVID-19 Vakası
Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) Düzeylerinin Çocukluk Çağı COVID-19 Vakalarında Prognoz ile İlişkisinin Değerlendirimesi
COVID-19 ve Refrakter Kawasaki Hastalığı Birlikteliği
YERLİ GELİŞTİRİLEN YENİ BİR LOOP-MEDİATED ISOTHERMALAMPLİFİCATİON PCR(LAMP-PCR) CİHAZI İLE GRUP ASTREPTOKOKLARIN HIZLI MOLEKÜLER TANISI
Nötropenik Enterokolit
Saluslnler Obez Çocuklarda KardlyovaskUler Tutulumun Erken Çocuklarda Kardlyovasküler Tutulumun ErkenBelirteçleri Olabilir ml7
Ötiroid Hashimoto Tiroiditli Pubertal Kız Hastalarda Erken Kardiyovasküler Hastalık Belirteçleri Olarak Salusin-α ve Salusin-β Düzeyleri
Is thiol disulfide balance important in diagnosis of acute cholecystitis?
Yerli geliştirilen yeni bir Loop-Mediated Isothermal Amplification PCR (LAMP-PCR) cihazı ile Grup A Streptokokların hızlı moleküler tanısı S-57
BATINDA ASİT, NÖBET VE BAKTERİYEL SEPSİS KLİNİĞİ İLESEYREDEN PARECHOVİRÜS PNÖMONİSİ
KIZ CİNSİYETTE XQ28 GEN DUPLİKASYONU
NADİR BİR ENFEKSİYON ETKENİ: ELİZABETHKİNGİA ANOPHELİS TÜRKİYE’DEN İKİNCİ OLGU
YENİDOĞANDA BUPİVAKAİNE BAĞLI GELİŞEN METHEMOGLOBİNEMİ
ÜÇ AYLIK BEBEKTE PERFORE APANDİSİT
SEREBRAL ENFARKTLA SEYREDEN SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜBERKÜLOZU
18 Aylık Bir Hastada Bokavirüs ve Rinovirüs Birlikteliğinde Gelişen Bronşiolit
Ateşten Bağımsız Taşikardi İle Acil Servise Başvuran AkutMiyokarditli Kız Hasta
BASİT FEBRİL NÖBETLİ HASTALARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİ VE NÖBET SÜRELERİ İLE İLİŞKİSİ
MEGASİSTİS MİKROKOLON İNTESTİNAL HİPOPERİSTALTİZM SENDROMU
Trizomi 18 (Edwards Sendromu): Vaka Takdimi
Üç Aylık Bebekte Tüberküloz Lenfadenit
Kronik Rekürren Multifokal Osteomiyelit: Vaka Takdimi
AKCİĞER TÜBERKÜLOZLU ÇOCUK HASTALARDA NADİR BİR KOMPLİKASYON: TÜBERKÜLOZ PERİTONİT
Effects of Thyroid Autoimmunity on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Euthyroid Girls with Hashimoto’s Thyroiditis
ACIL SERVISTE PULMONER EMBOLI TANISI ALAN HASTALARDA LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERININ TANISAL DEĞERI
AKUT LENFOPLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN ÜÇ NADİR DURUM: VENOKLİZİF HASTALIK, GUİLLAİN-BARRE SENDROMU VE HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZİS
Heavy metal levels and investigations of their effects on thiol/disulphide status in children with attention-deficit/ hyperactivity disorder
ASTIMLI ÇOCUKLARDA KAN AĞIR METAL VE ESER ELEMENT DÜZEYLERİ İLE ASTIM KONTROL VE ŞİDDETİNİN İLİŞKİSİ
ADÖLESAN BIR ANNEDE MORTAL SEYREDEN INFLUENZA A (H1N1) PNÖMONI VAKASI
Sağlık Çalışanlarının Anne Sütü ve Laktasyon Dönemi ile İlgili Bilgi Durumları
ACIL SERVISTE PULMONER EMBOLI TANISI ALAN HASTALARDA LABORATUVAR VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERININ TANISAL DEĞERI
Tiner Aspirasyonu Sonrası Plevral Efüzyon
Aşısız Mülteci bir Vakada Tetanoz
Nadir Rastlanan Bir Neonatal Fasiyal Asimetri Nedeni: Olgu Sunumu
Bakla Alımı Sonrasında Hemoliz ve Methemoglobinemi ile Başvuran Favizm Olgusu
Serum Fizyolojik, Klorheksidin ve Bariyer Film ile Enfekte Dekübit Ülserleri Olan Yenidoğanın Tedavisi
Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında Pediatrik Apandisit Skoru, Akut Faz Reaktanları ve Ultrasonun Performanslarının Değerlendirilmesi
Usefulness of soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) as an inflammatory biomarker in obese children
PATHOGENS IN ACUTE PEDIATRIC DIARRHEA AND ASSOCIATION BETWEEN NATURAL PROBIOTIC CONSUMPTION AND DIARRHEA SEVERITY
C O M PA R I S O N O F RAP I D ASSAY A N D M OLEC ULARA SSAY FOR DIAGNOSIS OF VIRAL AGENTS CAUSIN GR E S P I RATORY TRACT INFECTIO N S
Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında Iki Yeni Oksidatif Stress Belirteci:Thiol/Disülfid Dengesi ve Dimetilarjinin Düzeyi
Astımlı Çocuklarda Thiol/disülfid Dengesi, Total Antioksidan Kapasite, Total Oksidan Seviyesi ve Oksidatif Stres İndeksi Değerleri
Astım Atağı Sırasında Görülen Nadir Bir Komplikasyon: Pnömomediastinum ve Cilt Altı Amfizemi
Ir-192 Kaynağı ile Oluşan Bir Radyasyon Kazasının Değerlendirilmesi
Akut Apandisit Tanısı ile Opere Edilen Çocuklarda Preoperatif Hemogram, Biyokimyasal Testler ve Ultrasonografik Bulguların Histopatolojik Sonuçlarla Karşılaştırılması
Evaluation of Socio-Demographic and Familial Factors in Childhood Intoxication
Serum Zinc Levels and Asthma Severity in Pediatric Asthma Patients
Solunum Yolu Viral Etkenlerinin Tanısında Hızlı Testler
Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rolavirüs ve Adenovirüs Sıklığı:Sakarya
Sakarya Bölgesinde İki Kış Sezonu Süresince Belirlenen Solunum Yolu Viral Etkenleri
İnfantil Kolik Ayırıcı Tanısında Nadir Bir Neden: Üç Aylık Bebekte Akut Apandisit
Çocuk Acil Servisinde Akut Apandisit Tanısında Pediatrik Apandisit Skorlaması ve Ultrasonografinin Güvenilirliği
Çocuk Zehirlenme Olgularında Sosyodemografik Ve Ailesel Etkenlerin Değerlendirilmesi
Acute Exudative Tonsillopharyngitis Epstein-Barr Virus, Herpesvirus And Adenovirus
Yanığa Bağlı Oluşan Bül Üzerine Yumurta Beyazı Uygulanması Sonrasında Gelişen Anjioödem Vakası
Sensitization Prevalence of Children (0-18 year) with Atopic Dermatitis to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey
Sensitization Prevalence of Children with Allergic Rhinitis to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey.
Sensitization Prevalence of Asthmatic Children to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey.
Prevalence Rate and Clinical Manifestations of Hereditary Angioedema in Untested Blood Relatives of the Hereditary Angioedema Patients in a Turkish City
Anaphylactic Shock after Intravenous Injection of Cow’s Milk
Sınıf Öğretmenlerinin Çocukların Ruhsal Belirtilerini Tanıması, Ayırt Etmesi Ve Çocuk Psikiyatrisine Yönlendirme Tutumlarının Değerlendirilmesi
Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs ve Adenovirüs Sıklığı ve Mevsimsel Dağılımı
Çocuklarda Akut Eksudatif Tonsillit Tedavisinde Ampirik Antibiyotik Ne Kadar Gerekli?
Akut İshalli Çocuklarda İshal Etkenleri ve Diyette Doğal Probiyotik Tüketiminin İshal Şiddeti İle İlişkisi
İlkokul Öğretmenlerinin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle İlgili Bilgi DüzeylerininBelirlenmesi
Geç Dönemde Bradikardi ve Hipotansiyon Gelişen Deli Bal İntoksikasyonu: Olgu Sunumu
Prilokaine bağlı methemoglobinemivakasında intravenöz askorbikasid ile birlikte oral metilen mavisikullanımı
Proktokolit Geliştiren Vakalarımızın Özellikleri
Obez Çocuklarda Oksidatif Stresin Yeni Bir Göstergesi Olarak Thiol/Disülfid Dengesi ve İnlamatuvar-Kardiyovasküler Belirteçler ile İlişkisi
Obez Çocuklarda Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) Düzeyleri ile Kardiyovasküler Risk Faktörleri Arasındaki İlişki
Meningokoksemide Erken Agresif Tedavinin Önemi: Dört Vakanın Sunumu
Basit Febril Konvülziyonlu Hastalarda Thiol/Disülfid Dengesi ve Ağır Metal Düzeyleri
Özkıyım Girişimi Nedeni ile Çocuk Acil Servise Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi
Enürezis Nokturna Tedavisinde Desmopressin ve Alarm Tedavisinin Birlikte Kullanımı
Beta Ketotiyolaz Eksikliği
Besin Allerjisi Olan Çocukların Değerlendirilmesi
Çocuklarda Akut Apandisit Tanısında Ultrasonografi ve Akut Faz Reaktanlarının Rolü
Bart’s Sendromu ve Duodenalatrezi Birlikteliği: Olgu Sunumu
Yenidoğanda Masif Kanamaların Durdurulmasında Traneksamik Asit Kullanımı
Sakarya’da Astım, Allerjik Rinit Ve Atopik Dermatitli 0-18 Yaş Çocuklarda Deri Prik Testi Sonuçları
Çocuklarda Nadir Bir Şilotoraks Nedeni: Gorham-Stout Sendromu
Demire Dirençli Demir Eksikliği Anemisi (IRIDA): İki Olgu Sunumu
Hemofagositik Lenfohistiyositozis ile Başvuran Chediak-Higashi Sendromu: Olgu Sunumu
Prevalance Rate and Clinical Manifestaions of Hereditary Angioedema in Untested Blood Relatives of the Hereditary Angioedema Patients in a Turkish City
Damardan İnek Sütü Enjeksiyonuna Bağlı Gelişen Anafilaktik Şok
Herediter Anjiyoödem Tanılı Hastaların Tanı Konulmamış Akrabalarında Herediter Anjiyoödem Sıklığı Ve Klinik Bulguları
Sakarya Yöresinde Allerjik Rinitli Çocukların Gıda Veİnhalan Allerjenlere Karşı Duyarlılık Prevalansı
Damardan İnek Sütü Enjeksiyonuyla İntihar Girişimi Sonrası Gelişen Anafilaktik Şok
Anaphylactic Shock After Intravenous Injection of Cow’s Milk
Sensitization Prevalence of Children 0 18 Year with Atopic Dermatitis to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey
Sensitization Prevalence of Children with Allergic Rhinitis to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey
Prevalence and Clinical Manifestations of Hereditary Angioedema in Blood Relatives of the Hereditary Angioedema Patients in a City of Duzce Province Yigilca,Turkey
Sensitization Prevalence of Asthmatic Children to Airborne and Food Allergens in Sakarya Province of Turkey
Anaphylactic Shock After Intravenous Injection Of Cow’s Milk
Acute Exudative Tonsillopharyngitis and Epstein Barr Virus
Sakarya Yöresinde 0 18 Yaş Arası Allerjik Rinitli Çocukların Değişik Allerjenlere Karşı Duyarlılık Prevalansı
Astımlı Çocuklarda Serum D vitamini Düzeyi ile Hastalığın KontrolüArasında İlişki Var mı?
Sakarya da 0-18 Yaş Arası Astımlı Çocukların Değişik Allerjenlere Karşı Duyarlılığı
Ataksi-Telenjiektazi Olgularının Değişken Klinik Özellikleri
Sakarya da 0-18 Yaş Arası Atopik Dermatitli Çocukların Değişik AllerjenlereKarşı Duyarlılığı
Astımlı Çocuklarda Serum Çinko Düzeyi ile Hastalığın Kontrolü Arasındaİlişki Var mı?
Geç Pretermlerde Surfaktan Tedavi Gereksiniminin Term Yenidoğanlarla Karşılaştırılması
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Pretermlerde Nekrotizan Enterokolit Gelişimini Önlemede Profilaktik Probiyotik Kullanımı: Prospektif Randomize Çalışma
Beslenme İntoleransı Olan Prematüre İnfantlarda Saccharomyces Boulardii Tedavisi: Prospektif Randomize Kontrollu Çalışma
Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Pretermlerde Zeytin Yağı Kullanımı ve Kısa Dönem İzlem Sonuçları
Ağır Asfiksi ve Pulmoner Hipertansiyonu Olan Bir Yenidoğan Olgusunda Sildenafil Tedavisi
Umblikal Venöz Kateterizasyona Bağlı Hepatik Kanama Sonucu Gelişen Neonatal Kolestaz Olgusu
Sezaryen Doğum Sonrası Spontan Pnömotoraks: Olgusu Sunumu
Bir Yenidoğan Olgusunda Tetra-Amelipulmoner Hipoplazi ve Renal Agenezi Birlikteliği
Bir Yenidoğan Olgusunda Spondilokostaldizostoz Pulmoner Hipoplazi ve Fokomeli Birlikteliği
Bir Yenidoğan Olgusunda Unilateral Pulmoner Agenezi
Sturge-Weber Sendromu: Vaka Takdimi
Asfiktik Yenidoğan Bebeklerde Plazma Ve Beyin-Omurilik Sıvısı Nitrik Oksid Düzeyleri
Akantozis Nigrikans Ve İnsülin Direnci İle Birlikte Cohen Sendromu
Çocukluk Çağı Diyabeti: 190 Vakanın Değerlendirilmesi
Nadir Bulguları İle Bir Trizomi 18 (Edward’s Sendromu) Vakası
Respiratuvar Distres Sendromlu Bebeklerin Endojen Kortizol Yanıtları
Yenidoğanda Otopsinin Önemi
Asfiktik Bebeklerde Antitrombin III Düzeyleri ve Antitrombin III’ün Dissemine İntravasküler Koagülasyon ile İlişkisi
Parsiyel Empty Sella ve Parsiyel Büyüme Hormonu Eksikliği ile Birlikte Giden Piknodisostosis Vakası
Effects of Recombinant Human Erythropoietin on Physiological Inhibitors of Coagulation in Children on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis.
Weber-Christian Disease: A Case Report
Kayseri Bölgesinde 1990-1997 Yılları Arasında Akut Romatizmal Ateş Halen Ciddi Bir Problem mi
Beta Talassemi Majörlü Hastalarda Tiroid Fonksiyonları
Yenidoğan Konvülziyonlarının Etyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Yenidoğan Döneminde Septik Artrit (7 Olgunun Sunumu)
Prematüre Bir Yenidoğanda Aplasia Kutis Konjenita
Aktif Romatizmal Kardit Seyrinde İnterlökin -1alfa, Tümör Nekrozis Faktör-Alfa, Lenfosit Alt Grupları ve Neopterin Düzeyleri
Perinatal Asfiksili 270 Bebeğin Değerlendirilmesi
CMV’ye Bağlı Gelişen Tip I Lissensefali ve West Sendromu: Üç Olgunun Sunumu
Kabakulak Sırasında Guillain Barre Sendromu:Olgu Sunumu
Kısa Kosta-Polidakdili Sendromu (Bir Olgu Sunumu)
Mukopolisakkaridozlu İki Olgunun Sunumu
Poland Sendromu
Psödohipoparatiroidi (PHP) İle Eritema Multiforme ve İnterstisyel Nefrit Birlikteliği
Rett Sendromu: Dört Olgunun Sunumu
Beta Talassemi Majörlü Hastalarda Glukoz Metabolizmasının Değerlendirilmesi
Kosta Anomalisi İle Birlikte Vacterl Kompleksi(Bir Vaka Takdimi)
Weismann-Netter Sendromu: Bir Vakanın Takdimi
KİTAPLAR
A'dan Z'ye COVID-19
EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi
Online Turkish Journal of Science
Çocukluk Çağındaki Masum Üfürümlerin Tanısında Fizik Muayene, Elektrokardiyografi, Telekardiyografi ve Ekokardiyografinin Yeri
Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi
Ayırıcı tanıda düşünülmesi gereken akut karın nedeni: primer peritonit
Çocuklarda İnmemiş Testis
A Case of Cyst Hydatid which is Diagnosed By Appperarence of Girl Vesicles in Choledoc with ERCP
The Retrospective Analysis of Vitamin D Levels of Pediatric Patients in a Small City Center in Turkey
A rare case: Acute desending necrotizing mediastinitis
Association of Atypical Rett Syndrome and Autism
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Ötiroid Hashimoto Tiroiditli Pübertal Kız Hastalarda Erken Kardiyovasküler Hastalık Belirteçleri Olarak Salusin Alfa Ve Salusin Beta Düzeyleri
Çocuk Acil Polikliniklerine Başvuran Yenidoğan Bebeklerin Başvuru Nedenlerinin Tanı ve prognozlarının İncelenmesi
Astımlı Çocuk Hastalarda Serum D Vitamini ve Çinko Düzeyleri
ÖDÜL
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ SIRASINDA GELİŞEN ÜÇ NADİR DURUM: VENOOKLUZİF HASTALIK, GUİLLAİN BARRE SENDROMU VE HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZİS
Travel Grant
Başarı Belgesi
Takdir Belgesi